Baza wiedzy: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa - Logo afiliacji

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Menu jednostki

Profil

 • Struktura organizacyjna
 • Profesorowie
 • Adiunkci
 • Pozostali pracownicy
 • Doktoranci
 • Publikacje
 • Wypromowane rozprawy doktorskie
 • Patenty
 • Dzieła

Uniwersyteckie studia ogrodnicze mają bardzo długą tradycję. Nauczanie i pierwsze badania w zakresie ogrodnictwa zapoczątkowane zostały już w końcu XVIII wieku i związane były z działalnością Komisji Edukacji Narodowej. Pierwsze kursy ogrodnicze rozpoczęły się w 1890 roku w Ogrodzie Doświadczalnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 1892 roku prowadzone były przez Studium Rolnicze Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęcia praktyczne i pokazy odbywały się w Ogrodzie Doświadczalnym założonym w 1893 roku przez profesora Józefa Brzezińskiego na polu doświadczalnym UJ. W 1901 roku zakupiono na Czerwonym Prądniku ziemię, na której powstał Zakład Sadowniczy, a w 1917 roku nabyto 95-morgowy folwark zwany Garlicą Murowaną, który do dziś funkcjonuje jako stacja doświadczalna.

Po l wojnie światowej, w 1919 roku, na Studium Rolniczym UJ powstała Katedra Ogrodnictwa, której kierownictwo objął profesor Józef Brzeziński. Teren na Prądniku Czerwonym otrzymał nazwę Ogrodu Warzywno-Owocowego i Pola Doświadczalnego.

W 1945 roku, po ustaniu działań wojennych, Katedra Ogrodnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego wznowiła działalność. Specjalizacja ogrodnicza została uruchomiona w roku akademickim 1948/1949. W 1953 roku powstała Wyższa Szkoła Rolnicza, na którą przeniesiono z Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziały Rolniczy i Leśny. Na Wydziale Rolniczym nowej uczelni znalazła się Katedra Ogrodnictwa. W roku 1966 wydzielono z Wydziału Rolniczego Oddział Ogrodniczy, na którym realizowano program nauczania przeznaczony dla wydziałów ogrodniczych. Dwa lata później, 1 lipca 1968 roku został utworzony odrębny Wydział Ogrodniczy przy Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie. W skład Wydziału Ogrodniczego wchodziły początkowo trzy instytuty: Instytut Przyrodniczych Podstaw Produkcji Roślinnej, Instytut Ochrony Roślin oraz Instytut Produkcji Ogrodniczej.

Struktura Wydziału w ciągu minionych czterdziestu lat wiele razy ulegała zmianom. Od lipca 2014 roku nastąpiła także zmiana nazwy Wydziału Ogrodniczego na Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa. Obecnie w skład Wydziału wchodzi pięć Katedr (Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony Roślin, Katedra Roślin Ozdobnych, Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich oraz Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa) oraz Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii obejmujący cztery Zakłady: Zakład Biochemii, Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin, Zakład Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa oraz Zakład Żywienia Roślin.

We wrześniu 1971 roku rektorem WSR w Krakowie został profesor Tadeusz Wojtaszek. Dzięki jego staraniom Wydział przystąpił do budowy swojej bazy, na którą składały się budynek dydaktyczny, szklarnie doświadczalne oraz przechowalnie owoców z komorami zamrażalniczymi.

Rektor WSR i AR prof. dr hab. Tadeusz Wojtaszek

(fot. Archiwum UR)

Zajęcia ze studentami w nowym budynku Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie rozpoczęły się 15 listopada 1976 roku. Od momentu powstania Wydziału Ogrodniczego do roku 2006 kształcenie studentów odbywało się w systemie jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich na studiach dziennych. Decyzją Senatu Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Rolniczego) od roku akademickiego 2006/2007 obowiązuje na Uczelni, w tym na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa, system studiów dwustopniowych.

Uwzględniając nowe potrzeby, władze dziekańskie i nauczyciele akademiccy nieustająco pracują nad uatrakcyjnieniem i poszerzeniem oferty kształcenia. Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa prowadzi kształcenie na kilku kierunkach, w języku polskim: Ogrodnictwo, Biotechnologia, Sztuka Ogrodowa, Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych, jak również w języku angielskim: International Master of Horticultural Science oraz Environmental and Plant Biotechnology. Kierunek studiów Architektura Krajobrazu jest prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji łącznie z Wydziałem Biotechnologii i Ogrodnictwa.

Dynamiczny rozwój Wydziału jest również zasługą kierujących nim dziekanów, których autorytet oraz doświadczenie zawodowe pozwoliły na utrzymanie wysokiej aktywności naukowej oraz wysokiego standardu nauczania przez minione czterdzieści lat. Dziekanami Wydziału Ogrodniczego byli:

 • prof. dr hab. Tadeusz Wojtaszek (1968-1971)
 • prof. dr hab. Maria Łucka (1971-1975)
 • prof. dr hab. Karol Kropp (1975-1978)
 • prof. dr hab. Jan Myczkowski (1978-1971)
 • prof. dr hab. Edward Pojnar (1981-1987)
 • prof. dr hab. Wieńczysława Kozera (1987-1990)
 • prof. dr hab. Małgorzata Poniedziałek (1990-1996)
 • prof. dr hab. Jan Kućmierz (1996-1999)
 • prof. dr hab. Małgorzata Poniedziałek (1999-2002)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Sady (2002-2005)
 • prof. dr hab. Stanisław Rożek (2005-2008)
 • prof. dr hab. Marek Grabowski (2008-2012).

Obecne władze dziekańskie Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie [zobacz]

Rada Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa. Posiada również uprawnienia do występowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk rolniczych.

W 2013 roku na Wydziale zatrudnionych było 85 pracowników dydaktycznych, w tym 14 profesorów tytularnych, 7 profesorów UR, 19 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 44 ze stopniem doktora, 1 ze stopniem magistra, a także 39 pracowników naukowo-technicznych i administracyjnych.

Kreator raportu

Jednolity identyfikator zasobu
https://www.repo.ur.krakow.pl/info/affiliation/URe4de24c0684f4bbd9f4f389c0094a377/

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek