Stratygrafia torfowiska "Buk Kamieński" koło Golczewa w województwie zachodniopomorskim

Krzysztof Lipka , Joanna Stabryła , Marcin Waszczuk , Maciej Brożek

Abstract

Stratigraphy of peat layer and under-peat deposits were investigated in detail. Evaluation of location of the peat-bog against the background of relief in alimentation aspect was also carried out. Investigations shows the “Buk Kamieński” peat deposit has Holocene origin. Peat forming process is accompanied by differentiated hydration states with prevalence of short-lived flood and state inflow of ground water. Regarding alimentation the peat-bog has soligenic-fluviogenic character. Stratigraphic investigations indicated that in peat deposit occurs many species of lowland bog type and one species of transitional moor type. Peat wood, genus Alnioni, species Alneti and Saliceti prevail. Besides such species of peat as: Cariceto-Bryaleti, Bryaleti, Cariceti, Cariceto-Phragmiteti and Sphagno-Cariceti occur. Under peat layer occurs calcareous and organic gyttja in places with shelly limestone.
Author Krzysztof Lipka (FoEEaLS / DoSRaPP)
Krzysztof Lipka,,
- Department of Soil Remediation and Protection Peatlands
, Joanna Stabryła (FoEEaLS / DoLRaED)
Joanna Stabryła,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Marcin Waszczuk
Marcin Waszczuk,,
-
, Maciej Brożek (FoEEaLS / DoLRaED)
Maciej Brożek,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
Other language title versionsStratigraphy of the "Buk Kamieński" peatland near Golczewo in the west pomeranian voivodship
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
No1/IV
Pages321-341
Publication size in sheets1
Keywords in Polishstratygrafia torfowiska, gatunek torfu, osady podtorfowe, krzywe dynamiczne
Keywords in Englishstratigraphy of peatland, genre peat, under-peat deposits dynamic curves
Abstract in PolishZbadano szczegółowo stratygrafię warstwy torfowej i osadów podtorfowych . Dokonano także oceny położenia torfowiska na tle rzeźby terenowej w aspekcie alimentacyjnym. Badania wskazują, ze złoże torfowe „Buk Kamieński jest pochodzenia holoceńskiego. Procesowi torfotwórczemu towarzyszyły zróżnicowane stany uwodnienia z przewagą krótkotrwałego zalewu i stałego dopływu wód gruntowych. Pod względem alimentacyjnym torfowisko posiada charakter soligeniczno-fluwiogeniczny. Badania stratygraficzne wykazały, że w złożu torfowym występuje szereg gatunków torfu typu niskiego i jeden przejściowego. Dominuje torf drzewny, rodzaj olesowy Alnioni, gatunek olchowy Alneti i łozowy Saliceti. Poza tym występują takie gatunki torfów jak: turzycowo-mszysty (Cariceto-Bryaleti), mszysty (Bryaleti), turzycowy (Cariceti), turzycowo-trzcinowy (Cariceto-Phragmiteti) oraz mszarny typu przejściowego torfowcowo-turzycowy (Sphagno-Cariceti). Pod warstwą torfu zalega gytia wapienna oraz organiczna miejscami z wapieniem muszlowym.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17164.htm?plik=1462
Internal identifierWIŚIG/2013/88
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?