Grzyby mikroskopijne występujące w środowisku glebowym na terenie składowiska komunalnego Barycz w Krakowie

Helena Bis , Krzysztof Frączek , Jacek Grzyb , Ewa Mędrela-Kuder

Abstract

The aim of the research was to evaluate the effect of municipal landfi ll site Barycz in Kraków on the concentration and species composition of microscopic fungi – Micromycetes occurring in soil environment at the dumping site and in its vicinity. Soil samples were collected at 17 sampling points during 2011–2012. Microbiological analyses were done by culture dilution. Fungi were isolated using MEA medium. By comparing the changes in number of fungi in the soil at sampling points it was concluded that they range from 6.5·103 to 136.0·103 cfu∙g-1 of soil dry weight. Their highest number was noted during summer and the lowest in winter 2011. Thirty-fi ve fungi species belonging to 14 genus were isolated from investigated soil environments. Most often isolated genera were: Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Penicillium, Verticillium, Zygorhynchus. In biological tests metabolites of potentially toxin-producing fungi induced reduction of pea germination rate by 38–100% and germination capacity by 30–98% in comparison to the control.
Author Helena Bis (FoAE / DoM)
Helena Bis,,
- Department of Microbiology
, Krzysztof Frączek (FoAE / DoM)
Krzysztof Frączek,,
- Department of Microbiology
, Jacek Grzyb (FoAE / DoM)
Jacek Grzyb,,
- Department of Microbiology
, Ewa Mędrela-Kuder
Ewa Mędrela-Kuder,,
-
Other language title versionsSoil micoflora in and near the municipal landfill site in Kraków
Journal seriesPolish Journal of Agronomy, ISSN 2081-2787, (B 10 pkt)
Issue year2013
No15
Pages14-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgrzyby, gleba, składowisko
Keywords in Englishfungi, soil, landfi ll site
Abstract in PolishCelem badań była ocena wpływu składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie na kształtowanie się liczebności i składu gatunkowego grzybów mikroskopowych – Micromycetes – występujących w środowisku glebowym na składowisku i w jego okolicy. Próbki gleby do badań pobierano na 17 stanowiskach badawczych w latach 2011–2012. Analizę mikologiczną wykonano metodą posiewu rozcieńczeń. Grzyby izolowano na podłożu MEA. Liczebność grzybów w glebie na badanych stanowiskach położonych na obszarze i wokół składowiska wahała się w granicach od 6,5·103 do 136,0·103 jtk∙g-1 s.m. gleby. Największą odnotowano w lecie, a najmniejszą w zimie 2011 r. Z badanych środowisk glebowych wyizolowano 35 gatunków grzybów należących do 14 rodzajów. Najczęściej reprezentowane były rodzaje: Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Fusarium, Penicillium, Verticillium, Zygorhynchus. Metabolity gatunków grzybów potencjalnie toksynotwórczych w testach biologicznych z grochem siewnym Pisum sativum wykazywały zmniejszenie energii kiełkowania nasion w 38–100%, a zdolności kiełkowania nasion w 30–98% w stosunku do kontroli.
URL http://www.iung.pulawy.pl/PJA/wydane/15/PJA15str14_20.pdf
Internal identifierWRE/2013/337
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2015-11-22)
Additional fields
Udział procentowyHelena Bis - 20% ; Krzysztof Frączek - 35% ; Jacek Grzyb - 35% ; Ewa Mędrala-Kuder - 10%
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?