Intensywność turbulencji w różnych jednostkach morfologicznych na przykładzie rzeki Skawy

Agnieszka Woś , Leszek Książek , Małgorzata Leja

Abstract

The aim of this paper is to determine the turbulence intensity and turbulent kinetic energy in the three types of mountain river habitats. The study allowed the verification of the hypothesis of no difference in time averaged velocity, turbulence intensity TI and turbulent kinetic energy TKE in the three standard morphological units. Measurements of three components of the instantaneous velocity of water flow in three hydromorphologicalunits - riffle, run, and pool using MikroADV-acoustic doppler velocimeter. Each unit separated on the water surface has been characterized by eight randomly selected velocity profiles, with 10 points. There had been analyzed three components of the average velocity :vx, vy, vz, turbulence intensity (standard deviation) in three directions, and the value of the turbulence kinetic energy. The study suggests that the turbulent flow parameters like – TI and TKE better showed the differences between the habitats than conventional morphological parameters oftime averaged velocity values.
Author Agnieszka Woś (FoEEaLS / DoHEaG)
Agnieszka Woś,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Leszek Książek (FoEEaLS / DoHEaG)
Leszek Książek,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Małgorzata Leja (FoEEaLS)
Małgorzata Leja,,
- Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying
Other language title versionsTurbulence intensity of different morphological units on the example of Skawa river
Pages195-202
Publication size in sheets0.5
Book Traczewska Teodora M. (eds.): Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. T. 3, 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-750-4
Keywords in Polishintensywnośc turbulencji, siedliska
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie intensywności turbulencji oraz turbulentnej energii kinetycznej w trzech typach siedlisk górskiej rzeki. Przeprowadzone badania umożliwiły weryfikację hipotezy o braku różnic w prędkości, intensywności turbulencji i turbulentnej energii kinetycznej w trzech standardowych jednostkach morfologicznych. Wykonano pomiary trzech składowych prędkości chwilowych przepływu wody w trzech jednostkach hydromorfologicznch – bystrze, nurt i ploso wykorzystując MikroADV-akustyczny prędkościomierz dopplerowski. Każda jednostka wydzielona w przestrzeni koryta została scharakteryzowana przez osiem losowo wybranych pionów hydrometrycznych, zawierających po 10 punktów pomiarowych. Analizie poddano trzy składowe prędkości uśrednionej w czasie vx , vy , vz, intensywność turbulencji (średnia kwadratowa) w trzech kierunkach oraz wartość energii kinetycznej turbulencji. Przeprowadzone badania sugerują, że parametry ruchu turbulentnego – intensywność turbulencji i turbulentna energia kinetyczna lepiej pokazują różnice między poszczególnymi jednostkami morfologicznymi niż konwencjonalne parametry wartości prędkości uśrednionych.
URL http://www.eko-dok.pl/2013/23.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/112
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 27-07-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Additional fields
Oświadcdzenie o afiliacjiHawryło A.., Książek L., Leja M
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?