Zastosowanie taksonomii struktur do analizy ewolucji systemu transportu towarowego w krajach Unii Europejskiej

Jacek Strojny

Abstract

Harmonious integration of elements of the economic system creates the conditions for its optimization in the economic development. The paper aims to investigate the structure evolution trends of freight among the EU countries. For this purpose, the analysis of the taxonomic structure of the cargo was made. The analysis allowed to assess the accuracy of the changes in the structure of transport in Europe. Its key feature is the dominance of road transport.
Author Jacek Strojny (FoAaE / DoMS)
Jacek Strojny,,
- Department of Mathematical Statistics
Journal seriesWiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X, (B 12 pkt)
Issue year2013
No10
Pages53-66
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishTaksonomia struktur, Struktura przewozów towarowych, Statystyka międzynarodowa
Keywords in EnglishTaxonomy of structures, Structure of cargo transport, International statistics
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishArtykuł ma na celu analizę kierunków ewolucji struktury przewozów towarowych w latach 1995-2010 wśród krajów UE. W tym celu dokonano analizy taksonomicznej struktury przewozu ładunków badanych obiektów (gdzie obiektem jest dany kraj w danym roku badania). Analiza taka umożliwia poszukiwanie prawidłowości w przemianach struktury transportowej. Owa kwantyfikacja procesu przeobrażeń sektora w czasie ma charakter analizy dynamiki jego struktury.
URL http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171244395
Internal identifierWRE/2013/281
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OśiadczenieJ. Strojny
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?