Delimitacja stref aktywności turystycznej w Oświęcimiu

Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek , Ewelina Bednarczyk

Abstract

Auschwitz is mainly recognized around the world for its holocaust camp, which is situated in the city and in its vicinities. The ominous Auschwitz-Birkenau camp was established during World War II and today it houses the National Auschwitz-Brzezinka Museum, which is annually visited by numerous tourist from around the world. As a result of establishment of this museum the municipal area has been transformed to a specific tourist space, which features the so-called martyrdom tourism type. Martyrdom tourism may be classified as a form of cultural and cognitive tourism, which is emphasized by its educational function. The level of tourism management and subsequent analysis of tourist movement enable to perform delimitation of the tourist activity zones. According to the tourist space concept developed by Liszewski four types of tourist space zones have been designated for the purpose of this research: penetration, exploration, assimilation and colonization. The above-mentioned zones have been outlined within the administrative borders of the city of Auschwitz and the nearby village of Brzezinka. Performed analysis indicates that the prevailing tourist penetration space is concentrated within the limits of the Auschwitz-Birkenau National Museum. This museum highlights the unique position of Auschwitz among other cities in Poland in terms of tourist attraction. Subsequently the specific ambience in Auschwitz attracts over one million tourist each year. At the same time other anthropogenic qualities of the city, which boasts a 800-year old history, sadly remain within the shadow of the former concentration camp.
Author Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek (FoEEaLS / DoECaAP)
Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
, Ewelina Bednarczyk (FoEEaLS / DoECaAP)
Ewelina Bednarczyk,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
Other language title versionsDelimitation of tourist activity zones in Auschwitz
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
No3/II
Pages119-131
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishprzestrzeń turystyczna, turystyka martyrologiczna, Oświęcim, Brzezinka
Keywords in Englishtourist space, martyrdom tourism, Auschwitz, Brzezinka
Abstract in PolishMiasto Oświęcim jest przede wszystkim rozpoznawalne na całym świecie ze względu na istnienie na jego obszarze i pobliskich miejscowościach podczas drugiej wojny światowej obozu masowej zagłady KL Auschwitz-Birkenau. Dziś znajduje się tam Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka, które jest głównym powodem przyjazdu turystów. Na skutek tego miejska przestrzeń Oświęcimia i pobliskiej wsi Brzezinki przekształca się w specyficzną przestrzeń turystyki martyrologicznej, którą można zaklasyfikować do formy turystyki kulturowo-poznawczej o funkcji wychowawczo-edukacyjnej. Stopień zagospodarowania turystycznego oraz analiza ruchu turystycznego pozwalają na delimitację stref aktywności turystycznej. Wzorując się na badaniach Liszewskiego, wydzielono cztery typy i strefy przestrzeni turystycznej a mianowicie: penetracji, eksploracji, asymilacji i kolonizacji turystycznej w granicach administracyjnych miasta Oświęcimia i pobliskiej Brzezinki. Analiza wykazała, że dominującą przestrzenią penetracji turystycznej jest obszar Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Decyduje on o niepowtarzalnej pozycji Oświęcimia wśród innych miast Polski na mapie atrakcyjności turystycznej oraz przyciąga do miasta ponad milion turystów rocznie. Jednocześnie inne walory antropogeniczne miasta o 800-letniej historii pozostają w cieniu byłego obozu koncentracyjnego.
URL http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-9c7eb055-cca4-4fa4-96ba-14012642a85a/c/10119.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/192
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?