Propozycja wskaźnika określającego stopień rozdrobnienia gruntów oraz jego zastosowanie na przykładzie powiatu dąbrowskiego

Jarosław Janus , Jarosław Taszakowski

Abstract

Excessive fragmentation of farm grounds constitutes one of the biggest obstacles for rational and profitable agricultural production. Identification of the areas where this phenomenon occurs with great intensity is an essential element of the identification process of areas which are accepted for the consolidation work. The presented article introduces a proposal with a new approach to the evaluation of lot fragmentation in rural areas by abandoning the use of the average lot area surface in a given area in favour of the indicator which comprises both the area structure of farms and the average lot area in individual specified area groups of individual farms. The proposed indicator precisely identifies the areas which qualify for realization of the consolidation work by the possibility of the differentiating influence of individual farms on the value of the final synthetic indicator. Calculations connected with determination of the proposed indicator have been carried out for 81 registered areas which belong to Dąbrowski administrative district (Małopolska voivodeship).
Author Jarosław Janus (FoEEaLS / DoAGCaP)
Jarosław Janus,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Jarosław Taszakowski (FoEEaLS / DoAGCaP)
Jarosław Taszakowski,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
Other language title versionsProposal of the indicator determining the degree of grounds fragmentation as well as its application as presented in the example of dabrowski administrative district
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol2
No2
Pages75-85
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstruktura przestrzenna gruntów, scalenia gruntów
Keywords in Englishspatial structure of land, land consolidation
Abstract in PolishNadmierne rozdrobnienie gruntów gospodarstw stanowi jedną z największych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie racjonalnej i dochodowej produkcji rolniczej. Identyfikacja obszarów, gdzie zjawisko to występuje z dużym natężeniem, stanowi istotny element procesu identyfikacji obszarów kwalifikują- cych się do przeprowadzenia prac scaleniowych. Prezentowany artykuł przedstawia propozycję nowego podejścia do oceny rozdrobnienia działek na obszarach wiejskich, poprzez odejście od stosowania przeciętnej powierzchni działki na danym obszarze na korzyść wskaźnika ujmują- cego jednocześnie strukturę obszarową gospodarstw oraz przeciętną powierzchnię działki w poszczególnych określonych grupach obszarowych gospodarstw indywidualnych. Proponowany wskaźnik precyzyjnie identyfikuje obszary kwalifikujące się do realizacji prac scaleniowych, poprzez możliwość zróżnicowania wpływu parametrów poszczególnych obszarowych gospodarstw na wartość ostatecznego wskaźnika syntetycznego. Obliczenia związane z wyznaczeniem proponowanego wskaźnika przeprowadzono dla 81 obrębów ewidencyjnych wchodzą- cych w skład powiatu dąbrowskiego (województwo małopolskie).
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16968.htm?plik=1378
Internal identifierWIŚIG/2013/100
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2016-09-15)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?