Multi-criterion optimisation of photovoltaic systems for municipal facilities

Tomasz Szul , Jarosław Knaga , Krzysztof Nęcka

Abstract

This study provides a technical and economic analysis of a photovoltaic plant providing power supplies to a municipal waste water treatment plant. Power generation in a photovoltaic farm was considered in its two aspects, that is connected to the grid with an option of feeding power to the grid in case of over- production and as an autonomous system which will generate power exclusively for the needs of the waste water treatment plant without the possibility of supplying power to the grid. On basis of the analysis it was concluded that the operation of the photovoltaic farm within the power gird is a better solution.
Author Tomasz Szul (FoPaPE / DoEaAPA)
Tomasz Szul,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Jarosław Knaga (FoPaPE / DoEaAPA)
Jarosław Knaga,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Krzysztof Nęcka (FoPaPE / DoEaAPA)
Krzysztof Nęcka,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
Other language title versionsOptymalizacja wielokryterialna systemów fotowoltaicznych dla obiektów komunalnych
Journal seriesTEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, ISSN 1641-7739, (B 8 pkt)
Issue year2013
Vol13
No2
Pages91-96
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishelektrownia fotowoltaiczna, analiza techniczno-ekonomiczna instalacji fotowoltaicznych, oczyszczalnia ścieków, dotacje na odnawialne źródła energii
Keywords in Englishphotovoltaic farm, technical and economic analysis of photovoltaic installations, waste water treatment plant, subsidies for renewable energy sources
Abstract in PolishW pracy przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną elektrowni fotowoltaicznej pracującej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków. Produkcję energii w elektrowni fotowoltaicznej rozpatrzono w dwóch aspektach tj. wyłączonej do sieci z możliwością oddawania energii do sieci w czasie jej nadprodukcji, oraz w układzie autonomicznym, w którym energia będzie tylko na potrzeby oczyszczalni ścieków bez możliwości oddawania do sieci. Na podstawie analizy stwierdzono, że lepszym rozwiązaniem jest praca elektrowni fotowoltaicznej w sieci energetycznej. Pomimo, niewielkich jednostkowych zysków z inwestycji, przynosi ona korzystny efekt ekologiczny w podstacji kosztów ograniczenia emisji CO2. Gmina chcąc implementować instalację fotowoltaiczną w swoich obiektach powinna ubiegać się o różnego typu subwencje na ten cel, ze względu na to, że jedynie dotacja wyższa niż 50% kosztów inwestycji pozwoli na uzyskanie minimalnej rentowności przedsięwzięcia.
URL http://tkm.czasopisma.pan.pl/images/data/tkm/wydania/No_2_2013/Teka_13_2.pdf#page=91
Internal identifierWIPiE/2013/39
Languageen angielski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?