Możliwości wykorzystania technologii naziemnego skaningu laserowego w rewitalizacji zespołów dworsko-parkowych na przykładzie fragmentu Parku Duchackiego w Krakowie

Maria Zygmunt , Ewa Podczaszy

Abstract

errestrial laser scanning is an advanced technology that allows for automatic acquisition of significant numbers of observations in the form of a point cloud. In recent years, the technology has become one of the most widely used methods of collecting data for a variety of applications. Still, numerous studies are being conducted with a view to broadening the scope of its utilization. Particularly noteworthy is the implementation of the idea of laser scanning to the process of revitalization which plays an important role in shaping the landscape. The paper presents research on the application of the scanning process. The work performed on a fragment of Park Duchacki in Krakow has shown that modern technology, transferring the whole scanned area to the virtual space, can be used at almost all stages of the revitalization of park and manor areas, adding to the previously used methods in the process.
Author Maria Zygmunt (FoEEaLS / DoG)
Maria Zygmunt,,
- Department of Geodesy
, Ewa Podczaszy (UAK)
Ewa Podczaszy,,
- University of Agriculture in Krakow
Other language title versionsPossibility of using terrestrial laser scanning technology in the revitalization of a park and manor complex as exemplified by a portion of Park Duchacki in Krakow
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages69-78
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishchmura punktów, rewitalizacja parków, projektowanie
Keywords in Englishpoint cloud, revitalization of parks, design
Abstract in PolishNaziemny skaning laserowy to nowoczesna technologia, pozwalającą na automatyczne pozyskanie olbrzymiej ilości obserwacji, w postaci chmury punktów. W ostatnich latach technologia ta stała się jedną z najczęściej wykorzystywanych metod pozyskiwania danych dla różnorodnych zastosowań. W dalszym ciągu prowadzone są liczne badania, mające na celu poszerzenie zakresu jej przydatności. Na szczególną uwagę zasługuje idea wdrożenia skaningu laserowego do procesu rewitalizacji, pełniącego ważną rolę w kreowaniu przestrzeni krajobrazowej. W artykule zaprezentowano badania nad możliwością zastosowania skanowania w tym procesie. Prace wykonane na fragmencie Parku Duchackiego w Krakowie dowiodły, że nowoczesna technologia, przenosząca cały zeskanowany obszar do wirtualnej przestrzeni, może znaleźć zastosowanie niemal we wszystkich etapach rewitalizacji zespołów dworsko – parkowych, wzbogacając stosowane dotychczas w tym procesie techniki.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/141
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Oświadczeniebrak afiliacji do jecnostki naukowej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?