Waloryzacja środowiska przyrodniczego rezerwatu krajobrazowego Dolina Racławki dla potrzeb turystyki i rekreacji

Wojciech Maciejowski , Tomasz Skalski , Renata Kędzior

Abstract

Natural reserve “Dolina Racławki”, established in 1962 in southern part of Krakow-Częstochowa Upland, was created to protect natural woodlands and interesting flora covering limestone rock formations. This is also recreation place for inhabitants of Krakow and Silesia agglomerations. The aim of the paper was to evaluate the touristic quality of the natural environment in the purpose of tourism and recreation and to compare these results with the current course of touristic trails in the reserve. The obtained results confirm the high touristic values of the reserve and the congruence between protection priority (karst landscape, valuable communities and plant species) and its touristic use.
Author Wojciech Maciejowski
Wojciech Maciejowski,,
-
, Tomasz Skalski
Tomasz Skalski,,
-
, Renata Kędzior (FoEEaLS / DoECaAP)
Renata Kędzior,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
Journal seriesStudia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol37
No4
Pages206-212
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwaloryzacja, rezerwat krajobrazowy, turystyka i rekreacja
Keywords in Englishvalorization, landscape reserve, tourism, recreation
Abstract in PolishIstniejący od 1962 r., w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, rezerwat krajobrazowy Dolina Racławki powstał dla ochrony naturalnych drzewostanów oraz ciekawej flory, porastającej formy skalne. Jest on też miejscem wypoczynku mieszkańców aglomeracji krakowskiej i śląskiej. Cel pracy stanowiła ocena walorów turystycznych jego środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki i rekreacji oraz porównanie jej wyników z obecnym przebiegiem szlaków turystycznych w rezerwacie. Uzyskane wyniki potwierdzają wysokie walory turystyczne rezerwatu i zgodność między celem ochrony (krajobraz krasowy, cenne zbiorowiska i gatunki roślin), a jego wykorzystaniem turystycznym.
URL http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim37_pdf/Maciejowski.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/221
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?