The financial situation of food sector public companies

Sławomir Lisek , Lidia Luty , Monika Zioło

Abstract

The aim of the article is to evaluate the economic situation of food sector enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange. For the purpose of the study a synthetic indicator was used. It was formulated with the use of classic financial analysis indicators and the Multidimensional Comparative Analysis instrument. The analysis covered the following groups of ratios: accounting liquidity, indebtedness, profitability, productivity and turnover. The indicator enabled the evaluation of the situation of companies on the basis of financial data from the last five years and the presentation of findings in the form of a single synthetics variable. The resulting ranking of companies demonstrated the biggest differences in profitability values. Food sector public companies are characterised by financial soundness and indicators show that such public companies are in a better situation than other companies in this sector. The analysis was carried out on the basis of operating results of food sector companies in the period of 2014-2018
Author Sławomir Lisek (FoAaE / DoSaE)
Sławomir Lisek,,
- Department of Statistics and Econometrics
, Lidia Luty (FoAaE / DoSaE)
Lidia Luty,,
- Department of Statistics and Econometrics
, Monika Zioło (FoAaE / DoSaE)
Monika Zioło,,
- Department of Statistics and Econometrics
Other language title versionsKondycja finansowa spółek giełdowych sektora spożywczego
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
VolXXI
No4
Pages1-11
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbranża spożywcza, analiza wskaźnikowa, zmienna syntetyczna
Keywords in EnglishFood sector, ratio analysis, synthetic variable
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocean sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw branży spożywczej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników działalności gospodarczej spółek w latach 2014-2018. W badaniu zastosowano miernik syntetyczny, do którego konstrukcji wykorzystano wskaźnik klasycznej analizy finansowej oraz narzędzia Wielowymiarowej Analizy Porównawczej. Przedmiotem analizy objęto następujące grupy wskaźników: płynności finansowej, zadłużenia, rentowności, produktywności i rotacji. Wskaźnik pozwolił ocenić sytuację firm na podstawie danych finansowych z pięciu ostatnich lat i przedstawić w postaci jednej zmiennej syntetycznej. Uzyskany ranking spółek w największym stopniu różnicowały wskaźnik rentowności. Spółki giełdowe z branży spożywczej charakteryzują się dobrą kondycją a wartości wskaźniki obliczone dla tych spółek wskazują na korzystniejszą sytuację spółek giełdowych w porównaniu z danymi dla całej branży spożywczej.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.5571
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=194609&language=en
Internal identifierWRE/2019/78
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?