The diversity of fungi colonizing necrotic inflorescence buds of rhododendron (Rhododendron L.)

Małgorzata Żołna , Barbara Kierpiec-Baran , Maria Kowalik

Abstract

The infection of rhododendron (Rhododendron L.) inflorescence buds caused by pathogenic fungi induces its browning, withering, and dieback. The identification of fungi causing the infection of rhododendron inflorescence buds can be a reason for creating new improved cultivars with genetically determined resistance to pathogens. The investigations were carried out in 2010–2011 on the collection of ornamental plants of the Faculty of Horticulture, University of Agriculture in Kraków. The material comprised infected inflorescence buds collected from nine newly bred taxa and one botanical species of rhododendron. 596 colonies of fungi belonging to 31 species were isolated from infected rhododendron inflorescence buds. The dominant species were: Pestalotiopsis sydowiana, Truncatella truncata, Alternaria alternata, Phialophora asteris, and Trichoderma viride, which constituted almost 74% of the isolated fungi population. Boeremia exigua var. exigua, Epicoccum nigrum, Fusarium poae, Mammaria echinobotryoides, Paraphoma chrysanthemicola, Phialophora cyclaminis, Phoma eupyrena, Talaromyces wortmannii, Umbelopsis isabellina, and other fungi were isolated in a lower number. The results of mycological analysis confirm the diversity of species colonizing necrotic inflorescence buds of rhododendron.
Author Małgorzata Żołna
Małgorzata Żołna,,
-
, Barbara Kierpiec-Baran (FoH / DoPProt)
Barbara Kierpiec-Baran,,
- Department of Plant Protection
, Maria Kowalik (FoH / DoPProt)
Maria Kowalik,,
- Department of Plant Protection
Other language title versionsRóżnorodność grzybów zasiedlających obumarłe pąki kwiatostanowe różanecznika zawsze zielonego (Rhododendron L.)
Journal seriesActa Agrobotanica, ISSN 0065-0951, (B 14 pkt)
Issue year2013
Vol66
No2
Pages79-83
Publication size in sheets0.5
Keywords in EnglishRhododendron, inflorescence buds, dieback, pathogenic fungi
ASJC Classification1110 Plant Science; 1102 Agronomy and Crop Science; 1105 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
Abstract in PolishPorażenie pąków kwiatostanowych różanecznika zawsze zielonego (Rhododendron L.) przez grzyby chorobotwórcze powoduje ich brunatnienie, zasychanie i obumieranie. Określenie sprawców porażenia pąków kwiatostanowych różanecznika może stanowić przyczynek do tworzenia nowych, ulepszonych odmian wykazujących genetycznie warunkowaną odporność na patogeny. Badania prowadzono w latach 2010–2011, w kolekcji roślin ozdobnych Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Materiał badawczy stanowiły porażone pąki kwiatostanowe pobrane z dziewięciu nowo wyhodowanych taksonów i jednego gatunku botanicznego różanecznika zawsze zielonego. Z porażonych wierzchołkowych pąków kwiatostanowych różanecznika wyizolowano 569 kolonii grzybów, należących do 31 gatunków. Wśród grzybów dominowały: Pestalotiopsis sydowiana, Truncatella truncata, Alternaria alternata, Phialophora asteris i Trichoderma viride, stanowiąc prawie 74% całości zbiorowiska wyodrębnionych grzybów. W mniejszej liczbie wyodrębniono: Boeremia exigua var. exigua, Epicoccum nigrum, Fusarium poae, Mammaria echinobotryoides, Paraphoma chrysanthemicola, Phialophora cyclaminis, Phoma eupyrena, Talaromyces wortmannii, Umbelopsis isabellina i inne. Wyniki analizy mykologicznej potwierdziły różnorodność gatunkową grzybów zasiedlających porażone, obumarłe pąki kwiatostanowe różanecznika zawsze zielonego.
DOIDOI:10.5586/aa.2013.025
URL https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/aa/article/viewFile/aa.2013.025/1622
Internal identifierWBIO/2013/14
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.16
Citation count*4 (2016-09-05)
Additional fields
FinansowanieResearch supported by the Ministry of Science and Higher Education of Poland as part of the statuatory activities of the Departament of Plant Protection, University of Agriculture in Kraków.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?