Selection of decisive variables for the construction of typical end user power demand profiles

Krzysztof Nęcka

Abstract

This study provides a description of the impact of critical variables of various grouping methods on the quality of the developed hourly power demand schedule. The adequacy of various indicators reflecting the course of power consuption was chacked against the appriopriate classification of daily load profiles in the clustering process.
Author Krzysztof Nęcka (FoPaPE / DoEaAPA)
Krzysztof Nęcka,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
Other language title versionsDobór zmiennych decyzyjnych do budowy charakterystycznych profili zapotrzebowania odbiorców końcowych na moc i energę elektryczną
Journal seriesTEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, ISSN 1641-7739, (B 8 pkt)
Issue year2013
Vol13
No2
Pages67-72
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanaliza skupień, profil obciążenia, prognoza krótkoterminowa, wskaźniki zmienności obciążenia
Keywords in Englishconcentration analysis, load profile, load variation rates, short-term forecast
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wpływ zmiennych decyzyjnych oraz różnych metod grupowania na jakość opracowanego grafiku godzinowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Sprawdzono przydatność różnorodnych wskaźników opisujących zmienność zużycia energii elektrycznej do właściwej klasyfikacji dobowych profili obciążenia podczas tworzenia skupień. Z wykonanych symulacji wynika, że najniższe wartości błędów MAPE i ESR o wartościach 14,01% i 12,65% uzyskano wykorzystując do analizy skupień algorytm EM i następujące zmienne: dobowe obciążenie szczytowe oraz średnie, dobowe zużycie energii elektrycznej, współczynnik kształtu, rozstęp, wariancję, współczynnik zmienności obciążenia dobowego oraz czystą ilość sztuk produkcji. Ponadto zaobserwowano, że w analizie skupień wykonywanej w oparciu o algorytm EM uzyskano bardziej jednorodne grupy dni tygodnia pod warunkiem, że zmienne wejściowe zostały poddane standaryzacji.
URL http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TMot13_2/Teka_13_2.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/40
Languageen angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 6.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?