Rola dokumentacji strategiczno-planistycznej w realizacji zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego – studium przypadku

Łukasz Paluch , Wojciech Sroka

Abstract

The aim of this paper is to identify the role of strategic documents and plans in realization of sustainable development of rural communes in the Małopolska province. The choice of units was based on the multicriteria method of zero unitarization and the primary source was statistical data for the period 2004-2010 published by the Local Data Bank System Analysis and Local Government. Research based on the questionnaire interview was carried out in 2011. The study indicated the occurrence of certain regularities between the membership of analyzed individuals (to different groups of development – groups A, B, C and D) and the genus and quality of strategic documents and plans in realization of sustainable development of rural communes in the Małopolska province.
Author Łukasz Paluch (FoAaE / IoEcoSoc)
Łukasz Paluch,,
- Institute of Economic and Social Sciences
, Wojciech Sroka (FoAE / IoEcoSoc)
Wojciech Sroka,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsRole of strategic documents and plans in realization of sustainable development of rural communes in the Małopolska province – case study
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol15
No2
Pages257-264
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwojewództwo małopolskie, gminy wiejskie, zrównoważony rozwój, unitaryzacja zerowana, dokumentacja strategiczno-planistyczna
Keywords in EnglishMałopolska province, rural communes, sustainable development, zero unitarization method, strategic documents and plans
Abstract in PolishCelem pracy była próba oceny roli dokumentacji strategiczno-planistycznej w realizacji zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego. Przy wyborze jednostek zastosowano wielokryterialną metodę unitaryzacji zerowanej, a podstawowe źródło informacji stanowiły dane statystyczne za lata 2004-2010 publikowane przez Bank Danych Lokalnych (BDL) oraz System Analiz Samorządowych. Przeprowadzone w 2011 r. badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu wskazały na występowanie pewnych prawidłowości między przynależnością analizowanych jednostek do wydzielonych grup rozwojowych (grupy A, B, C i D) a rodzajem i jakością posiadanej przez gminy dokumentacji strategiczno-planistycznej.
URL http://www.seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/15-2/15-2-Paluch.pdf
Internal identifierWRE/2013/101
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?