Wykorzystanie skrobi z pszenżyta

Bohdan Achremowicz , Halina Gambuś , Tadeusz Haber

Abstract

The study describes studies conducted in Poland on the possibilities of industrial utilization of triticale starch. In the period from 1980 to 2010 about 40 varieties and cultivars of triticale were evaluated. Analyses of chemical composition of grains and starch were performed. The research on starch purity, its physico-chemical properties, granularity, pasting and molecular weight were done. The susceptibility of starch from triticale on selected modifications: enzymatic and chemical was also investigated. The work allowed to identify the possibility of using triticale starch for food and industrial applications. Further studies allowed to establish the usefulness of starch in the production of extrudates, in malting, and even the use for the manufacture of starch-based adhesives. Wide survey conducted on triticale starch can be described as a complete analysis of its value and usefulness of the technological processing. In the present review, only national study on starch and its possible industrial use is discussed. Other issues such as milling and bakery usefulness, usability in malting and brewing, due to the large size of content, will be the subject of further studies in this series.
Author Bohdan Achremowicz
Bohdan Achremowicz,,
-
, Halina Gambuś (FoFT / DoToC)
Halina Gambuś,,
- Department of Technology of Carbohydrates
, Tadeusz Haber
Tadeusz Haber,,
-
Other language title versionsThe use of triticale starch
Journal seriesPostępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, ISSN 0867-793X, (B 6 pkt)
Issue year2013
Vol23/42
No1
Pages112-117
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpszenżyto, skrobia, kleikowanie, wykorzystanie, ekstruzja
Keywords in Englishtriticale, starch pastes, bioethanol, extrusion
Abstract in PolishW artykule omówiono prowadzone w Polsce badania dotyczące możliwości przetwórczego wykorzystania skrobi z pszenżyta. W okresie od 1980 do 2010 roku przebadano około 40 odmian i rodów pszenżyta. Dokonano analizy składu chemicznego ziarna i skrobi. Oznaczono czystość skrobi, właściwości fizyczno-chemiczne, ziarnistość, kleikowanie oraz masę cząsteczkową. Zbadano podatność skrobi z pszenżyta na wybrane modyfikacje: enzymatyczną i chemiczną. Na tej podstawie określono możliwości wykorzystania skrobi do celów spożywczych i przemysłowych. Dalsze badania pozwoliły na zbadanie jej przydatności w produkcji ekstrudatów, w słodownictwie, a nawet zastosowania do wytwarzania klejów. Badania skrobi z pszenżyta można określić jako pełną analizę jej wartości przetwórczej i przydatności technologicznej. W przeglądzie, omówiono tylko krajowe badania skrobi i możliwości jej przemysłowego wykorzystania. Inne kierunki jak przydatność przemiałowa i piekarnicza, wykorzystanie w słodownictwie i piwowarstwie, będą tematem oddzielnych opracowań.
URL http://www.wsm.warszawa.pl/wydawnictwo/czasopisma/postepy-techniki-przetworstwa-spozywczego?download=2269:nr-1-2013
Internal identifierWTŻ/2013/44
Languagepl polski
LicenseOther; author's original; Other open licence; after publication
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?