Jak zbudować płytę boiska piłkarskiego o trawiastym poroście. Cz. I. Badanie przydatności gruntu rodzimego do budowy płyty boiska

Tomasz Kowalik , Włodzimierz Rajda

Abstract

The paper presents the results of research on the suitability of local natural ground for construction of the surface of planned football field, in terms of water permeability and retention capabilitiey. Physico-water properties of silt loam collected from the area of planned football field were tested. Under conditions of very low water permeability of the tested ground in the sub-arable horizon, there is a possibility of persistent considerable moisture content in the planned football field surface after heavy rainfall. Therefore, the football pitch will be damaged, which may make difficult or even prevent football playing and worsen the esthetical values of the football field. In conclusion of conducted field and laboratory analyses it may be stated that granulometric composition, low water permeability and very high water capacity definitely disqualify the natural silt loam in the area of the designed football field as a material suitable for constructing either the carrying layer of the drainage layer of the football pitch
Author Tomasz Kowalik (FoEEaLS / DoLRaED)
Tomasz Kowalik,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Włodzimierz Rajda (FoEEaLS / DoLRaED)
Włodzimierz Rajda,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
Other language title versionsHow to construct a turf covered football pitch. Part 1. Testing suitability of natural ground for constructing football pitch
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
No1/IV
Pages271-283
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishglina pylasta, wodoprzepuszczalność, retencyjność, dostępność wody, murawy boiskowe
Keywords in Englishsilt loam, water permeability, retention of soil, water availability
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki badań przydatności miejscowe go materiału gruntowego do budowy nawierzchni planowanego boiska, pod względem wodoprzepuszczalności i zdolności retencyjnych. Zbadano własności fizyko-wodne gliny pylastej pobranej z terenu planowanego boiska. Uwzględniając bardzo małą wodoprzepuszczalność gruntu w poziomie podornym, wskazuje to na możliwe w tych warunkach, utrzymywanie się znacznego, po obfitym opadzie deszczu, nie korzystnego uwilgotnienia nawierzchni planowanego boiska. W takich warunkach nawierzchnia płyty będzie niszczona, co może utrudniać a nawet uniemożliwić prowadzenie gry i pogorszyć walory estetyczne boiska. W konkluzji przeprowadzonych badań polowych i laboratoryjnych można stwierdzić, że skład granulometryczny, mała wodoprzepuszczalność i bardzo duża pojemność wodna dyskwalifikują rodzimą glinę pylastą na terenie projektowanego boiska, jako materiał do budowy warstwy nośnej, a tym bardziej warstwy drenażowej płyty.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17157.htm?plik=1458
Internal identifierWIŚIG/2014/154
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2016-08-13)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?