Społeczna odpowiedzialność biznesu – wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do ich konkurencyjności

Dagmara Zuzek

Abstract

Recent years have seen a significant growth of interest in corporate social responsibility as supporting the concept of effective management. In terms of global competition, taking into account current social and environmental commitments in the daily functioning of the company has become important in order to reduce costs, create innovative solutions and build the company’s image as a reliable partner and an attractive employer. In this context, CSR can contribute to strengthening the competitive position of companies in the long term, and consequently – increase profits from their operations.
Author Dagmara Zuzek (FoAE / IoEcoSoc)
Dagmara Zuzek,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsCorporate social responsibility – challenges for small and medium enterprises in relation to their competitiveness
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, (B 13 pkt)
Issue year2013
Vol28
No2
Pages281-289
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmałe i średnie przedsiębiorstwa, społeczna odpowiedzialność biznes, zrównoważony rozwój
Keywords in Englishsmall and medium-sized enterprises, corporate social responsibility, sustainable development
Abstract in PolishOstanie lata przyniosły znaczący wzrost zainteresowania Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR) jako koncepcją wspierającą skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, zarówno małym jak i średnim. W warunkach globalnej konkurencji bieżące uwzględnianie zobowiązań społecznych i środowiskowych w codziennym funkcjonowaniu firmy stało się istotnym elementem działań zmierzających do redukcji kosztów, tworzenia innowacyjnych rozwiązań i budowy jej wizerunku jako wiarygodnego partnera i atrakcyjnego pracodawcy. W tym kontekście CSR może przyczyniać się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w długim okresie i w konsekwencji zwiększenia zysków z prowadzonej działalności
URL http://www.jard.edu.pl/pub/29_2_2013_pl.pdf
Internal identifierWRE/2013/118
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2016-07-31)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?