Ocena opłacalności produkcji peletów ze słomy

Tomasz Szul

Abstract

This article shows the production process of straw pellets on an example of the chosen company where an annual production comes up 4.2 thousand. tons. Analysis of the cost of production was performed and the influence of the various components on its size was described. Production costs depend mainly on the purchase price, transport and storage of raw materials. Their share is about 45% of total costs. The final product is sold to power plants and can generate a profit of about 60 PLN per tonne.
Author Tomasz Szul (FoPaPE / DoEaAPA)
Tomasz Szul,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
Other language title versionsProfitability of straw pellets production
Journal seriesTechnika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, ISSN 1732-1719, (B 6 pkt)
Issue year2013
No2
Pages17-19
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishsłoma, pelety, produkcja, cena, transport, składowanie, koszty
Keywords in Englishstraw, pellets, production, prices, transport, storage, cost analysis
Abstract in PolishOmówiono proces produkcji peletów ze słomy na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, którego roczna produkcja sięga 4,2 tys. ton. Wykonano analizę kosztów produkcji oraz określono wpływ poszczególnych składników na jego wielkość. Koszty produkcji uzależnione są głównie od ceny zakupu, transportu oraz składowania surowca. Ich udział wynosi ok. 45% kosztów całkowitych. Produkt końcowy jest sprzedawany do elektrowni i daje zysk na poziomie ok. 60 z³ za tonę.
URL http://www.pimr.poznan.pl/trol2_2013/SZT2_2013.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/46
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?