Verification of empirical formulas for calculating mean low flow with the view to evaluating available water resources

Dariusz Młyński , Andrzej Wałęga , Piotr Bugajski , Agnieszka Operacz , Karolina Kurek

Abstract

In the present study, we aimed to verify empirical formulas for calculating mean low flow (MLF) with the view to evaluating available water resources for mountain catchments, located in the upper Vistula Basin. The following empirical formulas were analysed: Punzet and Stachý. Material and methods The studies were conducted in the following stages: analysis of significant trends for low flows in the analysed catchments, followed by the mean low flows determination using the analysed methods, and the determination of available water resources in relation to MLF obtained from the various analysed methods. Results and conclusions The analysis of the results showed lack of statistically significant trends in the course of low flows for the analysed catchments. Also, the analysis indicated significant differences between MLF derived from hydrological data and that derived from empirical formulas. The obtained results indicated the need to update the empirical formulas for calculating MLF, particularly regarding the determination of available water resources in ungauged catchments, in relation to mean low flows.
Author Dariusz Młyński (FoEEaLS / DoSEaWM)
Dariusz Młyński,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Andrzej Wałęga (FoEEaLS / DoSEaWM)
Andrzej Wałęga,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Piotr Bugajski (FoEEaLS / DoSEaWM)
Piotr Bugajski,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Agnieszka Operacz (FoEEaLS / DoSEaWM)
Agnieszka Operacz,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Karolina Kurek (FoEEaLS / DoSEaWM)
Karolina Kurek,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsWeryfikacja wzorów empirycznych do wyznaczania przepływów średnich niskich w aspekcie szacowania zasobów dyspozycyjnych
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, [Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus], ISSN 1644-0765, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No2
Pages83-92
Publication size in sheets0.5
Article number7
Keywords in Polishwzory empiryczne, przepływ średni niski, zasoby dyspozycyjne
Keywords in Englishempirical formulas, mean low flow, available water resources
Abstract in PolishCel pracy Celem pracy była weryfikacja wzorów empirycznych do wyznaczania przepływów średnich niskich (SNQ) w aspekcie szacowania zasobów dyspozycyjnych, dla wybranych zlewni górskich Polski południowej. Analizie poddano wzory empiryczne Punzeta i Stachý. Materiał i metody Badania wykonano wg następujących etapów: analiza istotności trendu przepływów niskich (NQ), określenie wartości przepływów SNQ metodą bezpośrednią oraz wzorami Punzeta i Stachý, wyznaczenie zmienności zasobów dyspozycyjnych w odniesieniu do przepływu SNQ wyznaczonego różnymi metodami. Wyniki i wnioski Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono brak statystycznie istotnych trendów przepływów NQ w zlewniach badawczych. Wskazano na znaczne różnice pomiędzy wartościami przepływów, określonymi za pomocą wzoru Punzeta i Stachý, w odniesieniu do przepływu SNQ wyznaczonego na bazie materiału hydrometrycznego,
DOIDOI:10.15576/ASP.FC/2019.18.2.83
URL http://acta.urk.edu.pl/pdf-103087-41715?filename=VERFICATION%20OF%20EMPIRICAL.pdf
Internal identifierWIŚIG/2019/88
Languageen angielski
File
Verification of empirical formulas for calculating mean low flow with the view to evaluating available water resources 1,55 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*1 (2020-04-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?