Wybrane ekonomiczne aspekty produkcji jaj konsumpcyjnych na przykładzie fermy niosek

Sowula-Skrzyńska Elżbieta , Katarzyna Utnik-Banaś

Abstract

Production of consumption eggs is specific and very demanding direction of production. Producer have to satisfy a number of production conditions, veterinary and sanitary conditions as well as norms of consumption eggs turnover. Analyzed agriculture farm is specialized in eggs production and is modern farm equipped with devices for sorting and marking eggs. The production was profitable in analyzed period although in second production cycle farm temporary suffered a loss or balanced on the level of profitability (profitability index on the level of 100%). In the last production cycle profitability index amount to 104%.
Author Sowula-Skrzyńska Elżbieta
Sowula-Skrzyńska Elżbieta,,
-
, Katarzyna Utnik-Banaś (FoAE / RE-KZiMA)
Katarzyna Utnik-Banaś,,
-
Other language title versionsChosen economics aspects of consumption eggs production on the example of laying hen farm
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages347-355
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjaja konsumpcyjne, koszty produkcji, dochód rolniczy
Keywords in Englishconsumpcion eggs, costs of production, agriculture income
Abstract in PolishProdukcja jaj spożywczych jest specyficznym i bardzo wymagającym kierunkiem produkcji. Producent musi spełniać szereg uwarunkowań produkcyjnych, weterynaryjnych i sanitarnych, jak również norm obrotu handlowego jajami konsumpcyjnymi. Badane gospodarstwo rolne, specjalizujące się w produkcji jaj jest nowoczesną fermą, zaopatrzoną w urządzenia do sortowania i znakowania jaj. Produkcja była opłacalna w analizowanym okresie, choć w II cyklu produkcyjnym gospodarstwo okresowo ponosiło straty lub utrzymywało się na granicy opłacalności (wskaźnik opłacalności na poziomie 100%). W ostatnim cyklu produkcyjnym wskaźnik opłacalności wynosił średnio 104%.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/232
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?