Ocena metod zabezpieczeń drzew w terenach miejskich słowackich miast Nitry i Bratysławy

Karolina Wietnik , Justyna Mazur , Magdalena Pypeć

Abstract

The paper presents the impact of 14 design solutions on the health of trees in urban areas in Slovakia, Nitra and Bratislava city, in terms of the efficiency of their use and decoration. The study in Nitra that most affect the health of the trees in the form of a security system wooden frame, perforated slabs with metal grating, concrete bunkers sunk into the ground and lawn stripes. In Bratislava, it was found that the addition of metal frames and trusses, the best concrete structures were Plantery the natural ground or filled with a mixture of stone and earth, and metal border with permeable joints.
Author Karolina Wietnik (FoH / DoDaLAr)
Karolina Wietnik,,
- Department of Dendrology and Landscape Architecture
, Justyna Mazur (FoH / DoDaLAr)
Justyna Mazur,,
- Department of Dendrology and Landscape Architecture
, Magdalena Pypeć (FoH / DoDaLAr)
Magdalena Pypeć,,
- Department of Dendrology and Landscape Architecture
Other language title versionsEvaluation of the security methods trees in urban areas Slovak towns of Nitra and Bratislava
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No18
Pages361-369
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzieleń miejska, Słowacja, ochrona drzew, uszkodzenia drzew
Keywords in Englishurban greenery, Slovakia, protection of trees, damaged trees
Abstract in PolishW publikacji przedstawiono wpływ 14 rozwiązań konstrukcyjnych na stan zdrowotny drzew w terenach miejskich Słowacji, miast Nitry i Bratysławy, pod kątem efektywności ich wykorzystania oraz dekoracyjności. Z przeprowadzonych badań w Nitrze wynika, że najlepiej na zdrowotność drzew wpływał system zabezpieczeń w postaci drewnianego stelaża, perforowanych płyt betonowych wraz z metalową kratownicą, betonowe zasobniki zagłębione w ziemi oraz pasy trawnikowe. W Bratysławie stwierdzono, że oprócz stelaży oraz metalowych kratownic, najlepszymi konstrukcjami stanowiły betonowe plantery o ziemnym podłożu lub wypełnione mieszanką kamienno-ziemną, a także metalowe obramowania z przepuszczalnymi spoinami.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_2.pdf
Internal identifierWBIO/2013/67
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Oświadczenia Justyna Mazur, Magdalena Pypeć.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?