Effect of foliar application of growth biostimulant on quality and nutrive value of meadow sward

Adam Radkowski , Iwona Radkowska

Abstract

The experiment was conducted during 2010–2012 on a private farm in the Slaskie province, at an altitude of 320 m above sea level. A one-factorial field experiment was set up as a randomized block design with four replications. The experimental plots, 10 m2 in area, had class V acid brown soil. Treatment factors were spraying three concentrations (0.02, 0.04 and 0.08 %) of growth biostimulant (Tytanit fertilizer). The highest dose of the foliar application of Tytanit (0.08 %) caused significant increases in dry matter yield and nutrient content in relation to the control plot. The protein and energy value was also found to increase significantly. Satisfactory results were also obtained in plots where titanium was applied at a concentration of 0.04 %.
Author Adam Radkowski (FoAE / IoPP)
Adam Radkowski,,
- Institute of Plant Production
, Iwona Radkowska
Iwona Radkowska,,
-
Other language title versionsWpływ dolistnej aplikacji biostymulatora wzrostu na jakość i wartość pokarmową runi łąkowej
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering. A, ISSN 1898-6188, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol20
No10
Pages1205-1211
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishruń łąkowa, biostymulator wzrostu, jakość pokarmowa, wartość pokarmowa
Keywords in Englishmeadow sward, growth biostimulant, quality and nutrive quality
Abstract in PolishDoświadczenie polowe prowadzono w latach 2010–2012, w indywidualnym gospodarstwie rolnym w województwie śląskim, na wysokości powyżej 320 m n.p.m. Jednoczynnikowe doświadczenie polowe założono metodą losowanych bloków, w czterech powtórzeniach, powierzchnia poletek doświadczalnych wynosiła 10 m2. Na polu doświadczalnym występowała gleba brunatna kwaśna, zaliczana pod względem bonitacyjnym do klasy V. Czynnikiem doświadczenia był oprysk biostymulatorem wzrostu w postaci nawozu Tytanit w trzech stężeniach: 0,02, 0,04 i 0,08 %. Zastosowanie nawożenia dolistnego Tytanitem w najwyższej dawce (0,08 %) spowodowało istotny wzrost plonów suchej masy oraz zawartości składników pokarmowych w stosunku do obiektu kontrolnego. Ponadto stwierdzono, również istotny wzrost wartości białkowej i energetycznej. Zadowalające efekty uzyskano także w obiektach, gdzie aplikowano tytan w stężeniu 0,04 %.
DOIDOI:10.2428/ecea.2013.20(10)110
Internal identifierWRE/2013/215
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?