Dylematy procesu delimitacji drobnych gospodarstw rolnych

Wiesław Musiał , Mirosław Drygas

Abstract

The article shows the phenomenon of small farms in the EU and delimitation criteria used in scientific research. Against this background, presents the main points of discussion at the conference Small farms – a big problem. It also identified the need for better targeting of instruments directed at small farmers in the framework of the CAP reform 2014–2020.
Author Wiesław Musiał (FoAaE / IoEcoSoc)
Wiesław Musiał,,
- Institute of Economic and Social Sciences
, Mirosław Drygas
Mirosław Drygas,,
-
Other language title versionsDilemmas in the process of marking boundries of small farms
Journal seriesWies i rolnictwo (in English: Village and Agriculture), ISSN 0137-1673, (B 14 pkt)
Issue year2013
No2
Pages55-74
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishdrobne gospodarstwa, kryteria delimitacji, skala zjawiska, reforma WPR
Keywords in Englishsmall farms, delimitation criteria, scale of phenomenon, CAP reform
Abstract in PolishOpracowanie poświęcono kwestii tzw. drobnych gospodarstw rolnych, sposobów ich delimitacji oraz skali występowania w UE. Na tym tle przedstawiono główne myśli i sentencje zaprezentowane w wygłoszonych referatach oraz w dyskusji w trakcie konferencji naukowej „Drobne gospodarstwa – wielki problem”. Wskazano także na potrzebę lepszego ukierunkowania instrumentarium adresowanego do drobnych gospodarstw w ramach realizowanej WPR oraz jej reformy na lata 2014–2020.
URL http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=ea663ab6-5db5-4137-b5f1-a53ca3ee254f&articleId=e1f77458-233d-4281-9995-da4829a6c448
Internal identifierWRE/2013/257
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?