Analiza rentowności siłowni PV w zależności od warunków meteorologicznych, konstrukcyjnych i ekonomicznych siłowni

Krzysztof Nęcka , Jarosław Knaga

Abstract

The article discusses the issue of the impact of meteorological, constructional and economic conditions on the profitability of micro photovoltaic power plants. In the first part of the work, real annual energy yields for installations working in various regions of Poland were determined. Based on them, the time of return of expenditures incurred on the investment was simulated depending on their size and the price of electricity available from the power grid, the changes of which were determined based on the developed forecasting models. The analysis shows that for the most optimistic variant, in which the gym produces 1150 kWh/kWp of energy per year and the cost related to the construction of the gym is only 2.2 PLN/Wp, the investor can count on the return of expenditures after 4-6 years. If, on the other hand, the power plant produces 750 kWh / kWp per year, the construction cost is 5.5 PLN/Wp is the payback period extends from 14 to 21 years.
Author Krzysztof Nęcka (FoPaPE / DoEaAPA)
Krzysztof Nęcka,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Jarosław Knaga (FoPaPE / DoEaAPA)
Jarosław Knaga,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
Other language title versionsAnalysis of the impact of location and orientation of the PV power plant on the time of return on investment
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol95
No1
Pages97-100
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcena energii elektrycznej, czas zwrotu inwestycji, siłownia PV, warunki meteorologiczne
Keywords in Englishelectricity price, payback time, PV power plant, meteorological conditions
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in Polish Artykuł porusza problematykę wpływu warunków solarnych, konstrukcyjnych i ekonomicznych na rentowność mikro siłowni fotowoltaicznych. W pierwszej części pracy wyznaczono rzeczywiste roczne uzyski energii elektrycznej dla instalacji pracujących w różnych rejonach Polski. Na ich podstawie wykonano symulację czasu zwrotu nakładów poniesionych na inwestycję w zależności od ich wielkości oraz ceny energii elektrycznej dostępnej z sieci elektroenergetycznej, której zmiany wyznaczono na podstawie opracowanych modeli prognostycznych. Z wykonanych analiz wynika, że dla najbardziej optymistycznego wariantu, w którym siłownia produkuje 1150 kWh/kWp energii rocznie a koszt związany z budową siłowni wynosi zaledwie 2,2 zł/Wp inwestor może liczyć na zwrot nakładów już po okresie 4-6 lat. Jeśli natomiast siłownia rocznie produkuje energię na poziomie 750 kWh/kWp, koszt budowy wynosi 5,5 zł/Wp to okres zwrotu wydłuża się od 14 do 21 lat.
DOIDOI:10.15199/48.2019.01.25
URL http://pe.org.pl/articles/2019/1/25.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Additional fields
FinansowanieThis research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?