Stabilność mikrobiologiczna wybranych piw niefiltrowanych i niepasteryzowanych

Małgorzata Makarewicz , Aleksander Poreda , Iwona Drożdż , Marek Zdaniewicz

Abstract

Minimization of beer ageing and reduction of the impact of unwanted microflora, which lead to the extension of the shelf life are the challenges that modem brewing is facing nowadays. The purpose of this study was to determine the microbiological stability of live beer produced, not subjected to the processes of filtration and pasteurization. In the study we determined the yeast cells count during storage and the growth of unwanted microbes was observed. It was concluded that wheat beer was characterized by the highest yeast cell count and viability, and this influenced the total number of bacteria - limiting their ability to grow in beer during storage.
Author Małgorzata Makarewicz (FoFT / DoFTaTM)
Małgorzata Makarewicz,,
- Department of Fermentation Technology and Technical Microbiology
, Aleksander Poreda (FoFT / DoFTaTM)
Aleksander Poreda,,
- Department of Fermentation Technology and Technical Microbiology
, Iwona Drożdż (FoFT / DoFTaTM)
Iwona Drożdż,,
- Department of Fermentation Technology and Technical Microbiology
, Marek Zdaniewicz (FoFT / DoFTaTM)
Marek Zdaniewicz,,
- Department of Fermentation Technology and Technical Microbiology
Other language title versionsMicrobiological stability of chosen unpasteurized and unfiltered beers
Journal seriesPrzemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. Fermentation, Fruits and Vegetable Industry, ISSN 0137-2645, (B 4 pkt)
Issue year2011
No5
Pages23-25
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishstabilność mikrobiologiczna, piwo niepasteryzowane, drożdże dzikie, bakterie
Keywords in Englishmicrobiological stability, unpasteurized beer, wild yeasts, beer spoilage bacteria
Abstract in PolishOpóźnienie zmian organoleptycznych piwa oraz ograniczenie skutków obecności mikroflory niepożądanej, a tym samym wydłużenie trwałości, to ważne wyzwania, przed którymi stoi współczesne browarnictwo. Celem niniejszej pracy było określenie stabilności mikrobiologicznej wybranych typów piw żywych, niepoddawanych procesom filtracji i pasteryzacji. W przeprowadzonych badaniach określano zmianę liczby komórek drożdży podczas przechowywania oraz obserwowano wzrost mikroorganizmów psujących piwo. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że piwo pszeniczne charakteryzowało się największą liczebnością drożdży, a ich żywotność była istotnie większa niż obserwowana w piwach słodowych. Wydaje się również, że obecność drożdży wpływa na ogólną liczbę bakterii - ograniczając możliwości ich rozwoju w piwie podczas przechowywania.
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-60289-stabilno%C5%9B%C4%87-mikrobiologiczna-wybranych-piw-niefiltrowanych-i-niepasteryzowanych-przemysl-fermentacyjny-2011-5.html
Languagepl polski
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?