Moc zainstalowana i bilans składników pokarmowych w wybranych gospodarstwach ekologicznych

Sylwester Tabor , Maria Szczuka , Urszula Malaga-Toboła , Dariusz Kwaśniewski

Abstract

The basic objective of the paper is the analysis of nutrients balance in 4 selected ecological farms, which are characterized with a similar acreage (approx. 5 ha AL) and a varied production trend and equipment with mechanical tractive force. Fertilizer management in the sustainable production system has to satisfy nutritious demands of cultivation plants and to support or improve the soil fertility. Skilful use of resources of habitat shall allow obtaining good production results at possibly lowest consumption of fertilizers. At the uptake of fertilizer components, we may notice that the highest index of nitrogen uptake occurs in the animal production farm B (-188.8 kg· ha-1) and in A2 orchard plant production farm (-168.6 kg· ha-1). By analogy, it also concerns phosphorus and potassium uptake. Despite introduction of these components to soil, NPK balance in all farms was negative. When analysing power distribution, both in the general as well as unitary view, one may notice that the single-polar field plant production object (A1) was characterised with the highest power installed in tractors - 38.2 kW. Whereas, a single-polar orchard plant production object (A2) with the lowest index -18.4 kW
Author Sylwester Tabor (FoPaPE / IoAEaI)
Sylwester Tabor,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Maria Szczuka (FoPaPE / IoAEaI)
Maria Szczuka,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Urszula Malaga-Toboła (FoPaPE / IoAEaI)
Urszula Malaga-Toboła,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Dariusz Kwaśniewski (FoPaPE / IoAEaI)
Dariusz Kwaśniewski,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No4(147)
Pages375-381
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishskładniki pokarmowe, bilans, gospodarstwa ekologiczne, ciągniki, moc
Keywords in Englishnutrients, balance, ecological farms, tractors, power
Abstract in PolishPodstawowym celem opracowania jest analiza bilansu składników pokarmowych w 4 wybranych gospodarstwach ekologicznych, charakteryzujących się zbliżonym areałem (ok. 5 ha UR) oraz zróżnicowanym kierunkiem produkcji i wyposażeniem w mechaniczną siłę pociągową. Gospodarka nawozowa w zrównoważonym systemie produkcji ma zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin uprawnych oraz podtrzymywać lub poprawiać żyzność gleby. Umiejętne wykorzystanie zasobów siedliska pozwoli uzyskać dobre wyniki produkcyjne przy możliwie najmniejszym zużyciu nawozów. Przy poborze składników nawozowych zauważamy, że najwyższy wskaźnik poboru azotu występuje w gospodarstwie B o kierunku produkcja zwierzęca (-188,8 kg· ha-1) oraz w gospodarstwie A2 o kierunku produkcja roślinna sadownicza (-168,6 kg· ha-1). Analogicznie dotyczy to także poboru fosforu i potasu. Pomimo wprowadzenia tych składników do gleby, bilans NPK we wszystkich gospodarstwach jest ujemny. Analizując rozkład mocy, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i jednostkowym można zauważyć, że najwyższą mocą zainstalowaną w ciągnikach charakteryzował się obiekt jednobiegunowy o kierunku produkcja roślinna polowa (A1) – 38,2 kW. Natomiast wskaźnikiem najniższym obiekt jednobiegunowy o kierunku produkcja roślinna sadownicza (A2) –18,4 kW
URL http://ir.ptir.org/artykuly/pl/147/IR(147)_3507_pl.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/82
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowaniePraca zrealizowana w ramach grantu rozwojowego Nr NR12016510
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?