Ocena stateczności gruntów na terenach postindustrialnych metodą fitoindykacji geotechnicznej

Wiktoria Sobczyk , Maciej Gliniak

Abstract

A local vision of the landfills of the former Solvay plants was carried out to identify taxa of plants inhabiting the area. A description of the flora was made, taking into account environmental interactions and using pH and metal contents in the soil. No statistically significant effect of chem. pollutions on the presence of plants was found. Biogeotech. research confirmed the low stability of this area and its complicated geotechnical properties. An unstable construction substrate with significant compressibility makes in impossible placing buildings and other engineering constructions.
Author Wiktoria Sobczyk
Wiktoria Sobczyk,,
-
, Maciej Gliniak (FoPaPE / IoAEaI)
Maciej Gliniak,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsThe assessment of soil stability in post-industrial areas by geotechnical phytoindication method
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol98
No11
Pages1741-1745
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishStabilność dwóch kompleksów składowisk opisano za pomocą indykatywnej metody geotechnicznego wskazania w odniesieniu do reakcji górnej warstwy materiału. Na podstawie analizy granulometrycznej koron wysypisk stwierdzono występowanie dwóch rodzajów warstw odpadów z granulacją iłu i pyłu. Analizowane próbki mają odczyn alkaliczny (ok. 80% powierzchni) i umiarkowanie alkaliczny (ok. 20% powierzchni). W górnej warstwie osadników nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej zawartości metali toksycznych dla gleb kategorii B. Omawiany obszar z elementami kataklizmu powierzchniowego pokryty był roślinami charakterystycznymi dla gleb ubitych, wykorzystywanych do technicznej rehabilitacji gruntów. Charakterystyczne parametry podłoża i specyfika przechowywanego materiału wpływają na projektowanie funkcji przestrzennych i przyszły rozwój. Niestabilne podłoże konstrukcyjne o znacznej ściśliwości uniemożliwia posadowienie budynków lub konstrukcji inżynierskich.
DOIDOI:10.15199/62.2019.11.9
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-123303-ocena-stateczno%C5%9Bci-grunt%C3%B3w-na-terenach-postindustrialnych-metod%C4%85-fitoindykacji-geotechnicznej-przemysl-chemiczny-2019-11.html
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2018 = 0.428 (2) - 2018=0.379 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?