Optymalne użytkowanie gruntów na przykładzie wsi Pustynia

Urszula Litwin , Stanisław Bacior , Izabela Piech

Abstract

The aim of this study was to show an optimum land use, using Bajerowski’s method. It was applied to the east area of Pustynia village, situated in Podkarpackie province. The first part contains a presentation of the analyzed area, its natural conditions, landscape and life. The second part characterizes the current state of analyzed land and presents an optimal land use structure, together with the transformations to be made within the studied area. According to the Bajerowski’s method, in order to determine the optimal condition, the study area was divided into 122 grid squares, called basic fields. Each field was studied, in terms of characteristics, established in the method. The achieved results show, that the studied object is currently a typical agricultural village with 68.5% of arable land. According to the obtained optimal land use structure it is the most valuable condition for the analyzed land.
Author Urszula Litwin (FoEEaLS / DoAGCaP)
Urszula Litwin,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Stanisław Bacior (FoEEaLS / DoAGCaP)
Stanisław Bacior,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Izabela Piech (FoEEaLS / DoAGCaP)
Izabela Piech,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
Other language title versionsOptimum land use on example of Pustynia village
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 5 pkt)
Issue year2012
No2/II
Pages147-158
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishoptymalne użytkowanie, struktura użytków, stan istniejący, stan optymalny
Keywords in Englishoptimal use of land, the land use structure, existing state, optimal state
Abstract in PolishCelem pracy była próba ukazania optymalnego sposobu użytkowania gruntów. Za badany teren przyjęto wschodnią część wsi Pustynia, leżącą w województwie podkarpackim. Scharakteryzowano aktualny stan zagospodarowania terenu oraz opracowano optymalny stan użytkowania ziemi razem z transformacjami, jakich należy dokonać na badanym obszarze. Aby ustalić stan optymalny zastosowano metodę T. Bajerowskiego. Obszar badań podzielono siatką na 122 kwadraty, nazywane polami podstawowymi. Zbadano w nich cechy identyfikacyjne, ustalone w tej metodzie. Analizując wyniki przeprowadzonych badań i opracowań, należy stwierdzić, że badany obiekt aktualnie jest wsią typowo rolniczą- 68,5% powierzchni to grunty orne. Według optymalnego stanu użytkowania jest to najlepszy charakter gospodarowania tego terenu.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16827.htm?plik=1296
Internal identifierWIŚIG/2012/4
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?