Gospodarowanie wodami w jednostkach osadniczch na tle stanu gospodarki wodnej w kraju

Krzysztof Knapik , Jan Pawełek

Abstract

Water supply and sewage disposal is one of the priorities of local governments and purposes of using water resources, while at the same time significantly affecting their quality. This paper presents the quantative and qualitative evaluation of water resources in Poland, as well as water consumption for the needs of national economy. The factors affecting water quality were presented namely the characteristics of the balance of treated and untreated municipal and industrial sewage, as well as share of population using sewage systems. Water quality in Poland was also discussed, because in spite of improving quality of water, its condition is still unsatisfactory and the period to lead is to the desired condition is still remote. Water needs in view of the hazards to their security were discussed. Additionally, municipal needs against the condition of water management, including the characteristics of the selected indicators of the development of water and sewage systems over the last twenty years, were presented.
Author Krzysztof Knapik
Krzysztof Knapik,,
-
, Jan Pawełek (FoEEaLS / DoSEaWM)
Jan Pawełek,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsWater administration in housing units in view of the Polish water management
Pages53-70
Publication size in sheets0.85
Book Więzik Beniamin (eds.): Praktyczne działanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w warunkach rosnących wymagań ekologicznych, ekonomicznych i społecznych, 2013, FHU Rek-Druk, 252 p.
Abstract in PolishZaopatrzenie w wodę I unieszkodliwianie ścieków jest jednym z priorytetowych zadań samorządów i jednym z celów korzystania z zasobów wodnych, a równocześnie w istotny sposób kształtujący ich jakość. W pracy przedstawiono ilościowy i jakościowy stan zasobów wodnych w Polsce, a także pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej. Zaprezentowano czynnik wpływający na jakość wód jakim jest charakterystyka bilansu komunalnych i przemysłowych ścieków oczyszczonych i nie oczyszczonych, a także udział ludności korzystającej z systemów kanalizacyjnych. Przedstawiono stan czystości wód w Polsce, bowiem pomimo poprawiającej się jej jakości ich stan jest nadal zły, a termin ich doprowadzenia do pożądanego stanu jest nadal odległy. Omówiono potrzeby wodne w świetle zagrożeń dla ich zabezpieczenia. Zaprezentowano potrzeby gospodarki komunalnej na tle stanu gospodarki wodnej, w ty, charakterystykę wybranych wskaźników rozwoju systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w okresie ostatnich dwudziestu lat.
Internal identifierWIŚIG/2013/213
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?