Effect of Soil Pollution with Oil Derivatives on the Occurrence of Entomopathogenic Nematodes

Dariusz Ropek , Janina Gospodarek

Abstract

The aim of the research was to evaluate the effect of oil derivatives on the occurrence of entomopatogenic nematodes during the bioremediation process. The experiment was carried out in field conditions in two series (with bioremediation and without bioremediation) at the Experimental Station in Mydlniki near Krakow. Soil was polluted with following oil derivatives: unleaded petrol, diesel oil and used engine oil (dose: 6 000 mg of fuel _ kg–1 d.m. of soil). Unpolluted soil was used as control. The extraction of nematodes naturally occurring in the soil was done with trap method. Larvae of Tenebrio molitor were used to isolate nematodes. Soil samples were taken once in each season during two year experiment. Contamination of soil with oil derivatives caused significant reduction of entomopathogenic nematodes occurrence in soil environment. The most long-lasting effect on entomopathogenic nematodes population naturally occurring in soil had used engine oil and diesel oil. Application of the biopreparation into contaminated soil had a favorable effect on enthomopathogenic nematodes occurrence. On objects where biopreparation was applied enthomopathogenic nematodes were isolated significantly faster after initial contamination than on objects where only natural remediation process were carried out. Occurrence of entomopathogenic nematodes seems to be suitable indicator of bioremediation process effectiveness in soil environment contaminated with oil derivatives.
Author Dariusz Ropek (FoAE / DoAEP)
Dariusz Ropek,,
- Department of Agricultural Environment Protection
, Janina Gospodarek (FoAE / DoAEP)
Janina Gospodarek,,
- Department of Agricultural Environment Protection
Other language title versionsWpływ zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi na występowanie nicieni owadobójczych
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering. A, ISSN 1898-6188, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol20
No2
Pages157-166
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnicienie owadobójcze, benzyna, olej napędowy, olej silnikowy, bioremediacja
Keywords in Englishentomopathogenic nematodes, petrol engine oil, diesel fuel , bioremediation
Abstract in PolishCelem badań było poznanie wpływu wybranych substancji ropopochodnych na występowanie nicieni owadobójczych w środowisku glebowym w trakcie procesu bioremediacji. Doświadczenie przeprowadzono w warunkach polowych w dwóch seriach (z bioremediacją i bez bioremediacji) w Stacji Doświadczalnej w Mydlnikach koło Krakowa. Gleba w każdej serii została sztucznie zanieczyszczona następującymi substancjami ropopochodnymi: benzyną, olejem napędowym i zużytym olejem silnikowym (dawka 6 000 mg paliwa _ kg–1 s.m. gleby). Kontrolę stanowiła gleba niezanieczyszczona. Nicienie owadobójcze naturalnie występujące w glebie izolowano metodą owadów pułapkowych, przy wykorzystaniu larw mącznika młynarka. Analizę prowadzono przez okres dwóch lat, pobierając glebę do analizy w każdej porze roku. Zanieczyszczenie gleby ropopochodnymi wpłynęło negatywnie na występowanie nicieni owadobójczych w środowisku glebowym. Z gleby zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi nicienie owadobójcze nie były izolowane. Najbardziej długotrwały, niekorzystny wpływ na nicienie owadobójcze naturalnie występujące w glebie miało zastosowanie oleju silnikowego i oleju napędowego. Zastosowanie biopreparatu miało korzystny wpływ na występowanie nicieni owadobójczych. W obiektach, w których zastosowano biopreparat mikrobiologiczny, nicienie owadobójcze izolowano istotnie wcześniej po ich skażeniu niż w obiektach, w których proces remediacji zachodził w sposób naturalny. Analiza występowania naturalnej populacji nicieni owadobójczych w glebie może być wykorzystana do monitorowania przebiegu procesu bioremediacji gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi.
DOIDOI:10.2428/ecea.2013.20(02)016
URL http://tchie.uni.opole.pl/ece_a/A_20_2/Ropek-Effect_ECE_A_20(2).pdf
Internal identifierWRE/2013/44
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieProjekt nr N N305 151537, lata 2009-2012
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?