Weryfikacja wydatku upustów zbiorników wodnych w Zesławicach na rzece Dłubni

Bogusław Michalec

Abstract

The verifi cation of the water outfl ow of the weir in the dam of water reservoirs in Zesławice on the Dłubnia River. Executed measurements the hydrometric water fl ow outfl owing under bolt locks of water reservoirs in Zesławice made possible to elaborate the correction of the tables of water outfl ows for the various rise height of sluice damper and the various states of water in reservoirs. Two water reservoirs in Zesławice are swelled the waters of Dłubnia River from the common water knot, and take the place the water outfl ow from reservoirs by the three-span weir in the dam of the main reservoir. The results of the calculations of the water outfl ows were introduced in the work, defi nite on the basis of hydrometric measurements and also on the basis of calculations by empirical formulae. It was stated that the water outfl ows of the weir in the dam of water reservoirs in Zesławice are higher from gives in “The Instruction of water-management, maintenance and water reservoir operation” (2003).
Author Bogusław Michalec (FoEEaLS / DoHEaG)
Bogusław Michalec,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsThe verification of the water outflow of the weir in the dam of water reservoirs in Zesławice on the Dłubnia River
Journal seriesPrzegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, [Scientific Review Engineering and Environmental Sciences], ISSN 1732-9353, (B 10 pkt)
Issue year2013
No59
Pages67-76
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzbiornik wodny, jaz, odpływ, przepustowość
Keywords in Englishwater reservoir, weir, water outflow, conveyance
Abstract in PolishWeryfi kacja wydatku upustów zbiorników wodnych w Zesławicach na rzece Dłubni. Wykonane pomiary hydrometryczne prędkości wody wypływającej spod zamknięć zasuwowych upustów zbiorników wodnych w Zesławicach umożliwiły opracowanie korekty tabel wydatków dla różnych wartości podniesienia zasuw i różnych stanów wody w zbiornikach. Dwa zbiorniki wodne w Zesławicach zasilane są wodami Dłubni ze wspólnego węzła wodnego, a odpływ wód ze zbiorników odbywa się przez trzyprzęsłowy jaz w zaporze zbiornika głównego. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń wydatku upustów określone na podstawie pomiarów hydrometrycznych, a także na podstawie obliczeń wzorami empirycznymi. Stwierdzono, że wydatki upustów zbiorników wodnych w Zesławicach są większe od podanych w Instrukcji gospodarowania… (2003).
URL http://iks_pn.sggw.pl/z59/art7.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/58
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?