Jakość i cechy użytkowe wody potoku Bąbola w aspekcie jej przyszłego magazynowania w zbiorniku

Tomasz Kowalik , Włodzimierz Kanownik , Andrzej Bogdał , Krzysztof Ostrowski , Włodzimierz Rajda

Abstract

The study assessed the quality and usability of water in the Bąbola stream that drains a 3.25 km2 catchment situated in the Beskid Makowski Mts. (southern Poland). A water storage reservoir is to be built on the stream as part of the Small Retention Programme for the Malopolska Region. Field research was conducted on 24 randomly selected dates in 2007 and 2008, and included measurements of temperature, pH, dissolved oxygen concentration, and water electrolytic conductivity. Total suspended solids, dissolved solids, biogenic compounds (NH4+, NO– 2, NO– 3, PO34 –), minerals (SO24 –, Cl–, Mn2+, Mg2+, Ca2+), BZT5, ChZTMn,) BOD5, CODMn, and metals ( Fe2+/3+, Mn) were determined in the laboratory. Heavy metals (Cr, Zn, Cd, Cu, Ni, Pb) assay, and coliform and fecal coliform counts were done once a quarter. The water of the stream showed a very good quality (I class). After physical and chemical processing it would be fit for consumption. It is also suitable for recreational purposes (bathing, swimming) and for fish culture. The low concentrations of biogenic components in the stream water suggest that the projected reservoir will not be threatened with eutrophication.
Author Tomasz Kowalik (FoEEaLS / DoLRaED)
Tomasz Kowalik,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Włodzimierz Kanownik (FoEEaLS / DoLRaED)
Włodzimierz Kanownik,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Andrzej Bogdał (FoEEaLS / DoLRaED)
Andrzej Bogdał,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Krzysztof Ostrowski (FoEEaLS / DoLRaED)
Krzysztof Ostrowski,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Włodzimierz Rajda (FoEEaLS / DoLRaED)
Włodzimierz Rajda,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
Other language title versionsQuality and functional values of water in Bąbola stream in view of its future storage in small retention reservoir
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 4 pkt)
Issue year2009
Vol8
No3
Pages17-23
Publication size in sheets0.5
Article number2
Keywords in Polishpotok, jakość wody, walory użytkowe, zbiornik małej retencji
Keywords in Englishstream, water quality, functional values, small retention reservoir
Abstract in PolishCelem pracy była ocena jakości i walorów użytkowych wody w potoku Bąbola odwadniającym zlewnię o powierzchni 3,25 km2 położoną w Beskidzie Makowskim. Na potoku tym planowane jest utworzenie zbiornika wodnego w ramach Programu Małej Retencji Województwa Małopolskiego. Badania terenowe przeprowadzono w 24 losowo wybranych terminach 2007 i 2008 roku. W terenie wykonywano pomiary temperatury, pH, stężenia tlenu rozpuszczonego i przewodności elektrolitycznej wody. W laboratorium oznaczono stężenie zawiesiny ogólnej, substancji rozpuszczonych, związków biogennych (NH4+, NO– 2, NO– 3, PO34 –), składników mineralnych (SO24 –, Cl–, Mn2+, Mg2+, Ca2+), BZT5, ChZTMn i metali (Fe2+/3+, Mn); z częstotliwością raz na kwartał, a więc w 8 próbach wody wykonano oznaczenia metali ciężkich (Cr, Zn, Cd, Cu, Ni, Pb) oraz liczebności bakterii coli i coli typu kałowego. Stwierdzono, że woda potoku Bąbola jest bardzo dobrej jakości (klasa I), a po jej uzdatnieniu w procesach fizycznych i chemicznych według kategorii A2 mogłaby ona być wykorzystywana do zaopatrzenia ludności oraz do celów rekreacyjnych jako kąpielisko; nie stanowi też zagrożenia do bytowania ryb. Stwierdzone niskie stężenia składników biogennych w wodzie potoku nie wskazują na zagrożenie planowanego zbiornika eutrofizacją.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?