Wpływ naturalnego wycieku ropy na aktywność biologiczną gleby

Kalina Orłowska , Monika Mierzwa

Abstract

The area of the Podkarpacie province is located in the Podkarpa-cie’s oil basin. In this area there are places of a natural oil spills used in many different way. This kind of areas are not protect very well and very often they can constitute the environmental risk. Aim of research was analysis of the influence of a natural oil spills on the biological activity of the soil. Determi-nation of the biochemical oxygen demand was measured using OxiTop Con-trol measurement system. Activity of dehydrogenases was also measured. Natural oil spills affect the soil environment causing alkalinization and in-creasing electrolytic conductance of the soil. They also affect microbiological environment of the soil. Activity of dehydrogenases was 2,5 times higher and respiratory activity was 16 times higher in samples gathered directly from the place of oil spill than in samples gathered from further distances.
Author Kalina Orłowska (FoAE / DoAaECh)
Kalina Orłowska,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Monika Mierzwa (FoAE / DoAaECh)
Monika Mierzwa,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsInfluence of a natural oil spill to the biological activity of the soil
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No18
Pages217-223
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishropa, gleba, biologiczna aktywność gleby, aktywność dehy-drogenazy
Keywords in Englishoil, soil, biological activity of the soil, activity of the dehydrogenase
Abstract in PolishTeren województwa Podkarpackiego leży w podkarpackim basenie naftowo-gazonośnym. Na tym obszarze można spotkać wiele, różnie użytko-wanych, miejsc naturalnego wycieku ropy. Często miejsca te są niezabezpie-czone i mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Celem badań była analiza wpływu naturalnego wycieku ropy na aktywność biologiczną gleby poprzez pomiar zapotrzebowania na tlen z wykorzystaniem systemu pomiarowego OxiTop Control oraz aktywność dehydrogenaz. Naturalne wycieki ropy mają wpływ na alkalizację środowiska glebowego w najbliższym otoczeniu oraz zwiększenie przewodności elektrolitycznej gleby. W dużym stopniu wpływa-ją one na środowisko mikrobiologiczne gleby, gdyż aktywność dehydrogenaz materiału glebowego pobranego bezpośrednio z miejsca wycieku jest około 2,5 razy większa a aktywność respiracyjna około 16 razy większa, niż materia-łu glebowego pochodzącego z nieznacznie dalszych odległości.
URL http://www.researchgate.net/publication/277131503_WPYW_NATuRAlNEGO_WYCiEKu_ROPY_NA_AKTYWNO_BiOlOGiCZN_GlEBY_INFLUENCE_OF_A_NATURAL_OIL_SPILL_TO_THE_BIOLOGICAL_ACTIVITY_OF_THE_SOIL
Internal identifierWRE/2013/90
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?