Ocena stateczności zboczy w ujęciu wybranych modeli jednowymiarowych

Tymoteusz Zydroń

Abstract

Slope stability calculation integrated with calculation of infiltration for infiniteslope using Green-Ampt, Iverson and Lu-Godt models. Analysis of infiltration intensity for high- and low-permeability soils during long-term of low intensity and short-term torrential rainfall were analyzed. Comparison of stability factors obtained from Lu-Godt, Green-Ampt and Iverson models.
Author Tymoteusz Zydroń (FoEEaLS / DoHEaG)
Tymoteusz Zydroń,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsComparison of slope stability concepts using infinite slope model
Journal seriesInżynieria Morska i Geotechnika, ISSN 0867-4299, (B 6 pkt)
Issue year2013
No3
Pages197-210
Publication size in sheets0.65
Abstract in PolishWyniki obliczeń stateczności zbocza o nieograniczonej długości, zintegrowanych z obliczeniami infiltracji. Zastosowane modele infiltracji – Green-Ampta, Iversona i Lu-Godta. Porównanie przebiegu procesu infiltracji i warunków stateczności w gruntach przepuszczalnych i słabo przepuszczalnych w warunkach występowania długotrwałych opadów o małej intensywności oraz krótkotrwa- łych intensywnych opadów. Porównanie wartości współczynników stateczności określonych na podstawie modelu Lu-Godta oraz Green-Ampta i Iversona.
URL http://www.imig.pl/images/stories/PDF_files/artykuly/2013-3/2013-3_197-210_Zydron.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/42
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 3.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?