Czy łowiectwo może być traktowane jako forma ochrony przyrody?

Magdalena Hędrzak , Anna Osmólska , Magdalena Frączek

Abstract

Negative attitude towards hunters can result from the lack of knowledge on aims and activity of Polish Hunting Association, emotional approach to nature issues, as well as some negative examples of hunters activities publicized by mass media. Using an example of hunting associations from Kraków Regional Administrative Unit, the real actions of hunters attesting to a positive role of hunting in nature conservation were presented, which can be used in order to create a positive image of Polish Hunting Association in the society.
Author Magdalena Hędrzak (DoAS / HBZ-KHB)
Magdalena Hędrzak,,
- Department of Cattle Breeding
, Anna Osmólska (DoAS / DoCB)
Anna Osmólska,,
- Department of Cattle Breeding
, Magdalena Frączek (FoF / L-IBL)
Magdalena Frączek,,
- Institute of Forest Biodiversity
Other language title versionsCan hunting be regarded as a form of nature conservation?
Journal seriesStudia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol3
No36
Pages119-130
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishgospodarka łowiecka, introdukcja, kuropatwa, ochrona środowiska, zając, znaczenie łowiectwa
Keywords in Englishhunting management, environmental protection, introduction, pertridge, hare, hunting significance
Abstract in PolishNegatywne nastawienie społeczeństwa wobec łowiectwa może wynikać z braku wiedzy na temat celów i działalności Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ), emocjonalnego podejścia do zagadnień przyrodniczych, a także negatywnych przykładów działalności myśliwych, które są nagłaśniane przez media. Na przykładzie kół łowieckich Zarządu Okręgowego PZŁ w Krakowie zaprezentowano działania myśliwych świadczące o pozytywnej roli łowiectwa w ochronie środowiska przyrodniczego, które mogą być wykorzystane w kształtowaniu pozytywnego wizerunku PZŁ.
URL http://cepl.sggw.waw.pl/sim/pdf/sim36_pdf/Hedrzak.pdf
Internal identifierWL/20/16
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?