Przestrzenne zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw w maszyny rolnicze w Małopolsce

Janina Szewczyk

Abstract

Farm equipment is one of the factors that have significant influence on the level of agricultural production. The paper presents statistical analysis of the level of farm equipment in districts of Małopolskie province. On the basis of zero unitarization method ranking of objects was obtained. In consequence, three groups of districts were distinguished: of high, moderate and low level of farm equipment. The first group - of high level of farm equipment - consisted of Proszowicki (best of all), Miechowski and Olkuski district. The second group was formed by five objects, with Krakow district and city of Krakow among them. The worst group was composed of 14 districts (the highest number), The last position was taken by Chrzanowski district.
Author Janina Szewczyk (FoAaE / DoSnSP)
Janina Szewczyk,,
- Department of Statistics and Social Policy
Other language title versionsRegional Differentiation of Farm Equipment in Małopolska
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (B 7 pkt)
Issue year2011
Vol13
No3
Pages330-334
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishWyposażenie gospodarstw w maszyny i urządzenia rolnicze jest jednym z czynników warunkujących prowadzenie efektywnej produkcji rolnej. W pracy podjęto próbę utworzenia rankingu powiatów województwa małopolskiego określającego poziom wyposażenia gospodarstw indywidualnych w maszyny i urządzenia rolnicze. Różnorodne mierniki wyposażenia sprowadzono do stanu porównywalności stosując metodę unitaryzacji zerowanej (MUZ). W oparciu o metody taksonomiczne wyodrębniono 3 grupy powiatów, których gospodarstwa charakteryzują się wysokim, średnim lub niskim poziomem wyposażenia w maszyny rolnicze. Do pierwszej, najlepszej grupy zaliczono powiaty proszowicki, miechowski i olkuski. Najsłabiej wyposażone są gospodarstwa w przemysłowym powiecie chrzanowskim.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?