Wybrane problemy związane z modelowaniem odpływu ze zlewni niekontrolowanych w aspekcie projektowania stref zagrożenia powodziowego

Andrzej Wałęga , Edyta Drożdżal , Michał Piórecki , Radosław Radoń

Abstract

The article assesses the impact of rainfall hyetograph shape and reaction time of the catchment on flow from the NRCS-UH model. Calculations were performed on the example of Mlynowka stream – left-tributary of the Ropa river, with area equall 18.03 km2. To describe the precipitation method was used Kupczyk and Suligowskiego method, hyetograph recommendations by DVWK and described by function of beta distribution. The sensitivity of the model NRCS-UH for the input parameters were performed using the coefficient of elasticity. The analysis showed that rainfall hyetograph influence on wave of flood. In this study it was found that the largest peak flow obtained when DWVK rainfall hyetograph was use. NRSC-UH model is sensitive to changes in parameter CN – an increase of 1% CN parameter leads to an increased Qmax discharge by 1.1%. Less impact on the output values of the model has a lag time.
Author Andrzej Wałęga (FoEEaLS / DoSEaWM)
Andrzej Wałęga,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Edyta Drożdżal
Edyta Drożdżal,,
-
, Michał Piórecki
Michał Piórecki,,
-
, Radosław Radoń
Radosław Radoń,,
-
Other language title versionsSome problems of hydrology modelling of outflow from ungauged catchments with aspects of flood maps design
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 4 pkt)
Issue year2012
Vol11
No3
Pages57-68
Publication size in sheets0.3
Article number7
Keywords in Polishhietogram opadu, model NRSC-UH, współczynnik elastyczności
Keywords in Englishrainfall hyetograph, NRSC-UH model, coefficient of elasticity
Abstract in PolishW artykule dokonano oceny wpływu kształtu hietogramu opadu i czasu reakcji zlewni na opad na wielkości przepływów uzyskane z modelu NRCS-UH. Obliczenia wykonano na przykładzie zlewni Młynówki – lewostronnego dopływ Ropy, o powierzchni 18,03 km2. Do opisu hietogramu opadu wykorzystano metodę Kupczyk i Suligowskiego, zalecenia DVWK i funkcję rozkładu beta. Wrażliwość modelu NRCS-UH na parametry wejściowe sprawdzono z wykorzystaniem współczynnika elastyczności. Analiza wykazała, że hietogram opadu wpływa na parametry fal wezbraniowych. W wyniku badań okazało się, że największy przepływ w kulminacji uzyskano, gdy hietogram opadu odpowiadał zaleceniom DWVK. Model NRSC-UH jest wrażliwy na zmiany parametru CN – wzrost tego parametru o 1% prowadzi do zwiększenia przepływów Qmax o 1,1%. Mniejszy wpływ na wartości wyjściowe z modelu ma czas opóźnienia.
Languagepl polski
File
11_3_57.pdf 356,71 KB
Score (nominal)4
Citation count*4 (2016-01-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?