Effect of behaviour of Holstein-Friesian and Simmental bulls on semen quality

Krzysztof Adamczyk , Agnieszka Makowska , Jarosław Jędraszczyk , Leszek Hebda , Zygmunt Gil

Abstract

The aim of the study was to determine the relationship between the behaviour of Holstein-Friesian and Simmental bulls and the quality of their semen. A total of 76 breeding bulls of the Holstein-Friesian and dual-purpose Simmental breeds were investigated. Analysis was made of the response of bulls to humans and other bulls, facial hair whorl position and length, scrotal circumference, and semen characteristics (mean ejaculate volume, mean sperm concentration, and sperm wave motion). The age and breed of the bulls had a statistically significant effect on semen quality, scrotal circumference and the animal’s response to an unfamiliar human (P<0.05; P<0.01). The coefficients of correlation between the bull’s response to a handler and to other bulls averaged 0.73. In general, only weak correlations were found between behavioural traits of the bulls and quality of their semen. It is worth noting a good correlation (r=0.50; P<0.05) between hair whorl position and sperm concentration in Simmental bulls.
Author Krzysztof Adamczyk (DoAS / DoCB)
Krzysztof Adamczyk,,
- Department of Cattle Breeding
, Agnieszka Makowska (DoAS / DoCB)
Agnieszka Makowska,,
- Department of Cattle Breeding
, Jarosław Jędraszczyk
Jarosław Jędraszczyk,,
-
, Leszek Hebda
Leszek Hebda,,
-
, Zygmunt Gil (DoAS / HBZ-KHB)
Zygmunt Gil,,
- Department of Cattle Breeding
Other language title versionsWpływ behawioru buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej i simentalskiej na jakość ich nasienia
Journal seriesJournal of Central European Agriculture, ISSN 1332-9049, (B 14 pkt)
Issue year2013
Vol14
No2
Pages500-512
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishbuhaje, behawior, jakość nasienia
Keywords in Englishbulls, behaviour, semen quality
Abstract in PolishCelem pracy było zbadanie relacji między behawiorem buhajów rasy holsztyńskofryzyjskiej i simentalskiej a jakością ich nasienia. Badaniami objęto 76 buhajów hodowlanych rasy holsztyńsko-fryzyjskiej i rasy simentalskiej w typie użytkowym mięsno-mlecznym. Analizie poddano reakcje buhajów wobec człowieka oraz innych buhajów, położenie i długość układu włosów na czołach buhajów, obwód moszny oraz cechy ich nasienia (średnią objętość ejakulatu, średnią koncentrację plemników i ruch falowy masy plemników). Stwierdzono między innymi statystycznie istotny wpływ wieku i rasy buhajów na jakość nasienia, obwód moszny oraz reagowanie zwierząt na obcego człowieka (P<0,05; P<0,01). Wartości współczynników korelacji między reakcjami buhajów na osobę z obsługi a reakcjami na inne buhaje wynosiły średnio 0,73. Generalnie wykazano co najwyżej słabe korelacje między cechami behawioru buhajów a jakością ich nasienia. Warto odnotować dobrą korelację (r=0,50; P<0,05) między położeniem układu włosów a koncentracją plemników w nasieniu buhajów simentalskich.
DOIDOI:10.5513/JCEA01/14.2.1229
URL https://jcea.agr.hr/articles/774578_Effect_of_behaviour_of_Holstein_Friesian_and_Simmental_bulls_on_semen_quality_en.pdf
Internal identifierWHiBZ/2013/17
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
File
Effect of behaviour of Holstein-Friesian and Simmental bulls on semen quality of 25-04-2019
764,2 KB
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 8.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-04-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?