Teraźniejszość i przyszłość badań naukowych w hodowli i biologii zwierząt

Czesław Klocek , Józef Bieniek

Abstract

The Faculty Animal Breeding and Biology of the Agricultural University educates future professionals for widely defined agriculture and food industry, carries out extensive scientific research on basic issues and studies practical problems. The practical issues include physiology of farm animals, cattle used for the production of milk and meat, poultry, sheep, animals bred for furs, pigs, and exotic birds. Studies on the environment parasitology are also essential. Among other studies, research on the Peregrine Falcon and its restitution in the Pieniny mountains and in Krakow in the Wawel Castle.
Author Czesław Klocek (FoAS / IoAS)
Czesław Klocek,,
- Institute of Animal Science
, Józef Bieniek (FoAS / DoGaAIM)
Józef Bieniek,,
- Department of Genetics and Animal Improvement Methods
Other language title versionsScientific Research. Presence and Future in Animal Breeding and Biology
Journal seriesAura, ISSN 0137-3668, (B 6 pkt)
Issue year2013
Vol5
Pages13-16
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishhodowla zwierząt, badania naukowe, szkolnictwo wyższe
Keywords in Englishanimal husbandry, scientific research, higher education
Abstract in PolishWydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, oprócz kształcenia kadr dla szeroko rozumianego rolnictwa i gospodarki żywnościowej, prowadzi rozległe badania naukowe, dotyczące problemów podstawowych, a także ukierunkowane praktycznie. Dotyczą one fizjologii zwierząt gospodarskich, ich rozrodu, żywienia i dobrostanu, ale i hodowli koni, bydła mlecznego i mięsnego, drobiu, owiec, zwierząt futerkowych, świń, ptaków egzotycznych i psów. Mają również znaczenie badania z parazytologii środowiskowej. Prowadzone są też badania nad hodowlą sokoła wędrownego i jego restytucją, w Pieninach i w Krakowie na Wawelu.
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-76525-tera%C5%BAniejszo%C5%9B%C4%87-i-przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-bada%C5%84-naukowych-w-hodowli-i-biologii-zwierzat-aura-2013-5.html
Internal identifierWHiBZ/2013/34
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?