Wyznaczenie krzywej natężenia przepływu dla przekroju zlokalizowanego w strefie oddziaływania spiętrzenia przepływów niskich

Bogusław Michalec

Abstract

The results of survey and hydrometric measurements and calculations made in the aim of the study of the rating curve of the cross-section in the river Dłubnia situated 810 m above inlet to water reservoirs were introduced in the work. The intensity of the water flow was calculated on the basis of the hydrometric data using the Harlacher’s method and for the help of the Chézy’s formula. It was stated that the water flows calculated using Chézy’s formula were considerably higher than determined the Harlacher’s method. The water flow calculated using Chézy’s formula with water depths carrying out 1.00 and 1.06 m is suitably above five times and above 1,5 times higher than calculated on the basis of hydrometric measurements. This difference gets smaller together with enlarging the water depth. The cause so considerable differences of the got calculations results of the water flow intensity is the influence of the arrangement of the longitudinal profile of channel bottom, disturbed the influence of the bridge. It was stated that the realization of the measurements of the bottom slope of channel on longer section below the considered cross-section of the river could show the possible influence of water damming up of the water flows of low states resulting from the
Author Bogusław Michalec (FoEEaLS / DoHEaG)
Bogusław Michalec,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsDetermination of the rating curve for cross-section situated in the zone of the influence of low flows damming up
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 4 pkt)
Issue year2012
Vol11
No4
Pages61-70
Publication size in sheets0.5
Article number6
Keywords in Polishwodowskaz, krzywa natężenia przepływu, spiętrzenie
Keywords in Englishwater-gauge, rating curve, damming up
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki pomiarów geodezyjnych i hydrometrycznych oraz obliczeń wykonanych w celu opracowania krzywej natężenia przepływu przekroju Dłubni zlokalizowanego 810 m powyżej wlotu do zbiorników wodnych. Natężenie przepływu obliczono metodą Harlachera na podstawie danych hydrometrycznych i za pomocą wzoru Chézy’ego. Stwierdzono, że przepływy obliczone wg wzoru Chézy’ego są znacznie wyższe od określonych metodą Harlachera. Przy napełnieniach wynoszących 1,00 i 1,06 m przepływ obliczony wg wzoru Chézy’ego jest odpowiednio ponad pięciokrotnie i ponad półtorakrotnie wyższy od obliczonego na podstawie pomiarów hydrometrycznych. Wraz z napełnieniem różnica ta ulega zmniejszeniu. Przyczyną tak znacznych różnic w wynikach obliczeń natężania przepływu jest wpływ układu podłużnego dna koryta, zakłóconego oddziaływaniem mostu. Stwierdzono, że wykonanie pomiarów spadku dna cieku na dłuższym odcinku poniżej rozpatrywanego przekroju rzeki może wykazać ewentualny wpływ spiętrzenia przepływów strefy stanów niskich wynikający z układu podłużnego dna.
Languagepl polski
File
Wyznaczenie krzywej natężenia przepływu dla przekroju zlokalizowanego w strefie oddziaływania spiętrzenia przepływów niskich 325,37 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?