Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego

Łukasz Satoła

Abstract

The aim of the article was to assess the municipalities investment activities conducted both in terms of budget expenditure, and the general community opinion. The data came mainly from the own surveys conducted in the municipalities. The value of capital expenditure incurred in the period 2000-2011 increased by almost 4-times. The highest growth was noted in the group of rural communities, that have also relatively the largest part of their budget expenditure allocate to investments. The respondents shared the view of the great importance of investment costs in the municipalities expenditure simultaneously, as a desirable source of financing indicating non-refundable external funds, including EU funds.
Author Łukasz Satoła (FoAE / RE-KZiMA)
Łukasz Satoła,,
-
Other language title versionsFinancing of infrastructure projects in local government units
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol15
No1
Pages185-189
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfinanse gmin, finanse publiczne, gospodarka lokalna, infrastruktura, samorząd terytorialny
Keywords in Englishinfrastructure, local economy, local government, municipal finance, public finance
Abstract in PolishCelem pracy była ocena inwestycyjnej działalności gmin prowadzona zarówno w aspekcie wartości poniesionych wydatków budżetowych, jak i opinii społeczności lokalnych. Dane pochodziły głównie z badań ankietowych prowadzonych w gminach. Wartość poniesionych wydatków inwestycyjnych w latach 2000-2011 zwiększyła się niemal 4-krotnie. Największą dynamikę zanotowano w grupie gmin wiejskich, które również relatywnie największą część swoich wydatków budżetowych przeznaczały na inwestycje. Ankietowani wskazywali na duże znaczenie kosztów inwestycji w wydatkach gmin, równocześnie jako pożądane źródła ich finansowania wskazywali bezzwrotne środki zewnętrzne, w tym fundusze UE.
URL http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/15-1/15-1-Satola.pdf
Internal identifierWRE/2013/220
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?