Zastosowanie preparatów nawozowych z dodatkiem agrohydrogelu w pojemnikowej uprawie roślin ozdobnych

Iwona Domagała-Świątkiewicz , Iwona Kowalska , Agnieszka Lis-Krzyścin

Abstract

Series of laboratory and pot experiment studies with the hy - drophilic polymer Agrohydrogel and six fertilisers uniwersalny, Trawniki, Ozdobne z liści, Ozdobne z kwiatów, Iglaki and kwasolubne containing potassium polyacrylate (Agrohydrogel) were described in this papier. The physical properties of the Agrohydrogel and six of their formulations as well as of nutrients release amounts from fertilizer formulations in aqueous solution were examined. In addition, the influence of Agrohydrogel and two fertilizers Ozdobne z kwiatów and Iglaki on the growth and decora- tive value of geranium and white cedar was analyzed under the greenhouse conditions. The control treatment was growing media enriched with slow release fertilizer Osmocote. Physical properties of growing substrate with an addition of Agrohydrogel and two fertilizers were studied. Deionizer water absorption of the Agrohydrogel was 390 g g -1 , and fertilizer formu- lations ranged from 25 to 40 g g -1 . Total of liquid absorption progressively decreased with increasing a salt concentration in the hydrating solution. Potassium polyacrylate hydrogel released potassium ions to aqueous solu- tions which caused the increase of k available to plants concentration. The superabsorbent polymer and tested fertilizer formulations reduced the bulk density and increased of the porosity of growing media. The beneficial ef - fects of Agrohydrogel and tested formulas on the biomass, geranium blos - som as well as vigor of Thuja was proved.
Author Iwona Domagała-Świątkiewicz (FoH / DoSCaFiH)
Iwona Domagała-Świątkiewicz,,
- Department of Soil Cultivation and Fertilization in Horticulture
, Iwona Kowalska (FoH / DoSCaFiH)
Iwona Kowalska,,
- Department of Soil Cultivation and Fertilization in Horticulture
, Agnieszka Lis-Krzyścin (FoH / DoSCaFiH)
Agnieszka Lis-Krzyścin,,
- Department of Soil Cultivation and Fertilization in Horticulture
Other language title versionsUse of fertiliser formulations containing agrohydrogel in a pot cultivation of ornamental plants
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No20
Pages11-25
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpoliakrylan potasu, chłonność, właściwości fizyczne podłoża, Pelargonium × hortorum, Thuja occidentalis
Keywords in Englishpotassium polyacrylate, hydration, substrate physical properties , Pelargonium × hortorum, Thuja occidentalis
Abstract in Polish Przedmiotem badań były preparaty nawozowe uniwersalny, Trawniki, Ozdobne z liści, Ozdobne z kwiatów, Iglaki, kwasolubne zawie- rające dodatek hydrofilowego polimeru poliakrylanowego (Agrohydrogel). w badaniach określano właściwości fizyczne preparatów, a także stopień uwalniania składników pokarmowych z preparatów nawozowych w roztwo- rach wodnych. Dodatkowo w uprawie kontenerowej w szklarni oceniono wpływ Agrohydrogelu oraz dwóch preparatów nawozowych Ozdobne z kwia- tów i Iglaki na wzrost i wartość dekoracyjną pelargonii rabatowej oraz żywotnika zachodniego. k ontrolę stanowiło podłoże wzbogacone wolnod- ziałającym nawozem Osmocote. Oznaczono właściwości fizyczne podłoży uprawowych z dodatkiem wybranych preparatów nawozowych i Agrohydro- gelu. Chłonność czystego supersorbenta Agrohydrogel wynosiła 390 g g -1 , natomiast preparatów nawozowych z dodatkiem polimeru mieściła się w gra- nicach 25–40 g g -1 . Obserwowano spadek chłonności preparatów wraz ze wzrostem stężenia soli w roztworze uwadniającym. Poliakrylan potasowy uwalniał potas w roztworach wodnych preparatów nawozowych zwiększając stężenie rozpuszczalnego k . Stwierdzono istotny wpływ badanych prepa- ratów na zmniejszenie gęstości objętościowej i zwiększenie porowatości podłoży uprawowych. w ykazano korzystne oddziaływanie Agrohydrogelu i badanych preparatów na masę części nadziemnej i szerokość kwiatostanów pelargonii oraz na przyrost wysokości żywotnika.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_3.pdf
Internal identifierWBIO/2013/75
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczeniaI. Domagała-Świątkiewicz, I. Kowalska, A. Lis-Krzyścin
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?