Ocena oporności na chrom szczepów z rodzaju pseudomonas

Aleksandra Dubicka-Lisowska

Abstract

Chromium (Cr) is a heavy metal widely used in industry, toxic for organisms especially in the form of Cr (VI). Two bacterial strains Pseudomonas sp. were studied to assess their resistance to chromium supplemented as potassium chromate to the growth medium. Literature shows that Pseudomonas sp. strains reveal tolerance to chromium and ability to bioremediate Cr (VI) actively. Results of survivability tests indicated toxic Cr (VI) effect on bacterial cells. Sublethal amounts of Cr (VI) were determined and growth curves were constructed for strains cultivated at these concentrations of Cr(VI). Preliminary proteomic analysis was done to compare proteome profiles of the examined strains growing under cellular stress. The results indicate significant differences between the respective proteomes. Some of the proteins appeared at the threshold of 0,1 mM concentration of potassium chromate, whereas the other showed altered synthesis dependent upon Cr concentration.
Author Aleksandra Dubicka-Lisowska (FoH / DoSCaFiH)
Aleksandra Dubicka-Lisowska,,
- Department of Soil Cultivation and Fertilization in Horticulture
Other language title versionsEvaluation of chromate tolerance in pseudomonas sp. strains
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No18
Pages41-50
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanaliza proteomu, metale ciężkie, chrom, oporność, bakterie, Pseudomonas
Keywords in Englishproteomic analysis, heavy metals, chromium, resistance, bacteria, Pseudomonas
Abstract in PolishChrom (Cr) to metal ciężki, który głównie w formie Cr (VI) jest przemysłowym produktem ubocznym o wysokiej szkodliwości. Badano dwa szczepy bakteryjne z rodzaju Pseudomonas pod kątem oporności na chrom obecny w podłożu hodowlanym w postaci chromianu potasu. Według wskazań literaturowych szczepy Pseudomonas sp. wykazują oporność na chrom oraz zdolność aktywnej bioremediacji Cr (VI). Wyniki testów żywotności wykazały toksyczny wpływ Cr (VI) na komórki bakteryjne oraz pozwoliły określić stężenia subletalne. Ponadto, wykreślono krzywe wzrostu badanych szczepów hodowanych w obecności subletalnych stężeń Cr (VI). Badając wpływ Cr jako stresora komórkowego, wykonano wstępne analizy proteomiczne, porównując profile białkowe szczepów poddanych działaniu chromianu. Stwierdzono istotne różnice w badanych proteomach, przejawiające się w postaci zmian ilościowych, zależ- nych od rosnących stężeń Cr, a niekiedy jako zmiany o charakterze progowym, indukowane chromianem potasu w stężeniach od 0,1 mM.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_3.pdf
Internal identifierWBIO/2013/53
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 4.0, 23-05-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 23-05-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Finansowaniepraca wykonana w ramach tematu badawczego nr 3500, finansowanego z dotacji na naukę przyznanej przez MNiSW.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?