Ocena rekultywacji leśnej zwałowiska odpadów po wydobyciu węgla kamiennego na przykładzie KWK „Brzeszcze” w Brzeszczach

Marek Pająk , Wojciech Krzaklewski , Piotr Gawełek

Abstract

The present study assesses the forest reclamation of the hard coal waste heap at the “Brzeszcze” hard coal mine in Brzeszcze. The arborescent vegetation introduced at the waste heap is characterised by good vitality and quality and it fulfills its numerous functions, from protective to landscape ones. To a large extent, the proper growth and development of the introduced trees has been made possible by the correct execution of technical reclamation, particularly bringing the surface soil layer (40 cm) with proper volume and quality.
Author Marek Pająk (FoF / DoFE)
Marek Pająk,,
- Department of Forest Ecology
, Wojciech Krzaklewski (FoF / DoFE)
Wojciech Krzaklewski,,
- Department of Forest Ecology
, Piotr Gawełek (FoF / DoFE)
Piotr Gawełek,,
- Department of Forest Ecology
Other language title versionsAssessment of forest reclamation of a hard coal waste heap as exemplified by the “Brzeszcze” hard coal mine in Brzeszcze
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego / Inżynieria Środowiska, ISSN 1895-7323, (B 7 pkt)
Issue year2013
Vol29
No149
Pages68-78
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzwałowisko, rekultywacja, roślinność drzewiasta
Keywords in Englishwaste heap, reclamation, arborescent vegetation
Abstract in PolishW pracy oceniono rekultywację leśną na zwałowisku odpadów po wydobyciu węgla kamiennego KWK „Brzeszcze” w Brzeszczach. Wprowadzona na zwałowisko roślinność drzewiasta cechuje się dobrą żywotnością i jakością oraz spełnia liczne powierzone jej funkcje od ochronnych do krajobrazowych. Prawidłowy wzrost i rozwój wprowadzonych drzew w dużej mierze umożliwiła poprawnie wykonana rekultywacja techniczna, zwłaszcza nawiezienie odpowiedniej miąższości (40 cm) i jakości wierzchniej warstwy gleby.
URL http://www.znuzis.uz.zgora.pl/articles/ZN%20UZ%20149%20I%C5%9A%2029/68-78%20Paj%C4%85k,%20Krzaklewski,%20Gawe%C5%82ek.pdf
Internal identifierWL/P/15/2013; WL/10/10; WL/4/4
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?