Wpływ warunków przechowywania na jędrność korzenia buraka ćwikłowego

Tomasz Hebda , Andrzej Złobecki

Abstract

The objective of the paper was to determine the impact of conditions and storage period of beetroots on their firmness. It is a significant assessment parameter of vegetables quality. The research showed how storing time of Red ball beetroot in a cellar or a freezer influences this parameter. The research covered measurement of the maximum power obtained in the compression test of cylinder and cube shaped samples. They were carried out soon after cropping and in the period of 4-months storing in a three-weeks cycle. Analysis of the obtained results showed uniformity of groups, which proved variability of beetroots quality along with passing time. Analysis of regression allowed obtaining the function of the highest adjustment of the research results to a theoretical model.
Author Tomasz Hebda (FoPaPE / DoMEaA)
Tomasz Hebda,,
- Department of Mechanical Engineering and Agrophysics
, Andrzej Złobecki (FoPaPE / DoMEaA)
Andrzej Złobecki,,
- Department of Mechanical Engineering and Agrophysics
Other language title versionsImpact of storage conditions on beetroot firmness
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No3(145)
Pages77-83
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishburak ćwikłowy, okres przechowywania, jędrność, kształt próbki
Keywords in Englishbeetroot, storing time, firmness, sample shape
Abstract in PolishCelem pracy było określenie wpływu warunków i okresu przechowywania korzeni buraków ćwikłowych na ich jędrność. Jest to jeden z ważnych parametrów oceny jakości warzyw. W badaniach pokazano, jaki wpływ na ten parametr ma okres przechowywania buraka ćwikłowego odmiany Czerwona Kula w piwnicy i chłodni. Badania obejmowały pomiar maksymalnej siły uzyskanej w teście na ściskanie próbek w kształcie walca i kostki sześciennej. Były one przeprowadzone zaraz po zbiorze i w okresie czteromiesięcznego przechowywania, w cyklu trzytygodniowym. Analiza uzyskanych wyników wskazała występowanie jednorodności grup, które świadczyły o zmienności jakości buraków wraz z upływającym czasem. Przeprowadzona analiza regresji pozwoliła na uzyskanie funkcji o największym dopasowaniu wyników badań do modelu teoretycznego.
URL http://ir.ptir.org/artykuly/pl/145/IR(145)_3400_pl.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/127
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?