Wpływ użytkowania i nawożenia na występowanie rzadkich i zagrożonych gatunków w runi zmiennowilgotnej łąki Selino carvifoliae-molinietum

Beata Grygierzec

Abstract

The aim of the research was the appraisal of the effect of utilization and fertilization on the meadows classified as Selino carvifoliae–Molinietum, occurring in the valley of Vistula River in small locality – Góra, in southern Poland, about 10 km from Pszczyna. The elements of the evaluation were: floristic composition and the dry matter yield. The Selino carvifoliae–Molinietum alliance forms one of the most diversified formation of meadows, that belong to Molinio–Arrhenatheretea class. In the area of research it is abundant in species that are defined as rare, like: Selinum carvifolia, Dianthus superbus, Gentiana pneumonanthe and Gladiolus imbricatus. In the explored area, there have been isolated 3 variants: I (for monitoring) – 1 cut for the meadows without fertilizing, II – 2 cuts without fertilizing, III – 2 cuts, fertilization with N60P20K40 (60 kg N, 20 kg P, 40 kg K ∙ ha-1 ). In the variant that was used only for monitoring (1 cut, no fertilization), there were isolated 2 fractions of vegetation: grasses and dicotyledons. There the contribution of the Poaceae family was assessed as 52% and dominated by 9 species from grass family, among which the most important was Molinia caerulea (20%). The fraction of dicotyledons was represented by 20 species, that constituted to 48%. The most abundant in this association was Selinum carvifolia (21%). Among other rare species were appointed: Dianthus superbus (1%), Gentiana pneumonanthe (1%), Gladiolus imbricatus (1%). As a result of 2 cuts in the vegetation period there has been noticed the increase of quantities of Poaceae up to 67%. On the other hand the quantities of monocotyledons dropped to 33%. Two cuts and fertilization with N60P20K40 during the vegetation period have made further changes – continued increase of Poaceae fraction up to 73% and as a result lower quantities of dicotyledons. Those treatments, including utilization and fertilization affected negatively the biodiversity, especially for species considered to be rare. On the other hand, thanks to twofold mowing and fertilization there was obtained the highest average dry matter yield.
Author Beata Grygierzec (FoAE / IoPP)
Beata Grygierzec,,
- Institute of Plant Production
Other language title versionsThe effect of utilization and fertilization in fluctuating sward of meadows from Selino carvifoliae–molinietum on occurrence of rare and endangered species
Pages179-186
Publication size in sheets0.5
Book Traczewska Teodora M. (eds.): Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. T. 3, 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-750-4
Keywords in Polishłąka Selino carvifoliae–Molinietum, Molinia caerulea, Selinum caryifolia, plonowanie
Keywords in EnglishSelino carvifoliae–Molinietum meadow, Molinia caerulea, Selinum carvifolia
Abstract in PolishBadania przeprowadzono w latach 2010–11 na łące olszewnikowo–trzęślicowej (Selino carvifoliae– Molinietum), która została włączona w Program Rolnośrodowiskowy na lata 2007–2013 w miejscowości Góra koło Pszczyny. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu użytkowania i nawożenia na występowanie rzadkich i zagrożonych gatunków. Elementami oceny zbiorowiska były skład florystyczny oraz wielkość plonów suchej masy. W zbiorowisku roślinnym wydzielono po trzy warianty: I – kontrolę (ruń pierwotną) – tj. ruń 1–krotnie koszoną i nienawożoną, II – ruń 2–krotnie koszoną i nienawożoną oraz III – ruń 2–krotnie koszoną i nawożoną N60P20K40 (60 kg N, 20 kg P, 40 kg K ∙ ha-1 ). Dwukrotne koszenie wpływało na wzrost udziału w zbiorowisku frakcji traw kosztem frakcji ziół i chwastów, zmniejszając o 9% ilość olszewnika kminkolistnego (Selinum caryifolia). Nie stwierdzono wpływu dwukrotnego koszenia na ilość gatunków rzadkich, tj. goździka pysznego (Dianthus superbus), goryczki wąskolistnej (Gentiana pneumonanthe) oraz mieczyka dachówkowatego (Gladiolus imbricatus).Dwukrotne użytkowanie oraz nawożenie ograniczało w zbiorowisku udział trzęślicy modrej (Molinia caerulea) oraz olszewnika kminkolistnego, a także było przyczyną ustąpienia z runi goździka pysznego, goryczki wąskolistnej oraz mieczyka dachówkowatego. Najwyższe plonowanie runi zapewniło dwukrotne koszenie oraz nawożenie mineralne NPK.
URL http://www.eko-dok.pl/2013/21.pdf
Internal identifierWRE/2015/159
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?