Ekologiczne oddziaływania zbiornika wodnego Domaniów na środowisko przyrodnicze

Ryszard Kostuch , Krzysztof Maślanka

Abstract

The authors analyse the water reservoir Domaniów influences on the environment both negative and positive. To the first group belong number geomorphological changes of terrain by build the dam on the Radomka river which the length = 740 m and height about 16 m and also embankments. Change the land utilization structure, infrastructure, and road and technical and deforestation displacement the people. However positive influences of reservoir water Domaniów are following the improvement humidity the air and soil in zone of water reservoir impact the building new road infrastructure, supply the water and canalization all villages which there are round the water reservoir Domaniów , the building new farms, houses with guest rooms, lawns at the houses, playgrounds to the football and net, beaches, gastronomic points and so on. The water reservoir generates good conditio for bath and water sports, supplies also electricity and the water to the fish ponds and irrigation, increases also biomass production, biodiversity the forests and grasslands round water reservoir Domaniów. The balance analysis of all mentioned influences indicates undoubtedly, that water reservoir Domaniów is proecological investment because influences on the environment is more positive than negative.
Author Ryszard Kostuch (FoEEaLS / DoECaAP)
Ryszard Kostuch,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
, Krzysztof Maślanka (FoEEaLS / DoLRaED)
Krzysztof Maślanka,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
Other language title versionsEcological impacts of water reservoir Domaniów on the environment
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol12
No1
Pages53-62
Publication size in sheets0.5
Article number5
Keywords in Polishekologia, zbiornik wodny, zapora, infrastruktura techniczna, roślinność
Keywords in Englishecology, water reservoir, dam, technical infrastructure, vegetation
Abstract in PolishStreszczenie Autorzy w analizie porównawczej dokonują oceny ujemnych i dodatnich oddziaływań zbiornika wodnego Domaniów na środowisko przyrodnicze terenu przyzbiornikowego. Do oddziaływań ujemnych zalicza się przekształcenia geomorfologiczne terenu wynikające z budowy tamy 740 m długości i 16 m szerokości, powstania obwałowań, zalania terenu przez wodę zbiornika itp., a do oddziaływań dodatnich – obecność lustra wody w suchym piaszczystym terenie oraz podniesienie jego walorów krajobrazowych i atrakcyjności turystycznej, zwiększenie uwilgotnienia gleb, wyrównanie przepływów w rzece Radomce i dostarczenie wody na potrzeby nawodnień rolniczych oraz stawów, produkcję energii elektrycznej bez spalania węgla i zanieczyszczania atmosfery, produkcję ryb, korzystny wpływ na ekosystemy leśne i łąkowe, a także infrastrukturę drogową i techniczną. Biorąc pod uwagę całkowity bilans oddziaływań na środowisko, zbiornik ma na nie wpływ zdecydowanie korzystny.
Languagepl polski
File
Ekologiczne oddziaływania zbiornika wodnego Domaniów na środowisko przyrodnicze 376,28 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 5.0, 09-08-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 09-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2016-01-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?