Zastosowanie różnych poziomów struktur hierarchicznych organizmu dla oceny stopnia degradacji środowiska

Natalia I. Kniaziewa , Zbigniew Bonczar , Mateusz Okrutniak , Maria Rościszewska

Abstract

Methodological assumptions of research pertaining to the degree of degradation of the natural environment were presented taking account of the rates of reaction at various organisation levels of living matter. Levels ranging from the molecular level to the population level were analysed. The presented research techniques can be applied to various types of environment: inland waters, areas under pressure from industry-related degradation, agrocoenoses or commercial forests, and can be useful in undertaking research programmes.
Author Natalia I. Kniaziewa
Natalia I. Kniaziewa,,
-
, Zbigniew Bonczar (DoAS / DoZaE)
Zbigniew Bonczar,,
- Department of Zoology and Ecology
, Mateusz Okrutniak (DoAS / DoZaE)
Mateusz Okrutniak,,
- Department of Zoology and Ecology
, Maria Rościszewska (DoAS / DoZaE)
Maria Rościszewska ,,
- Department of Zoology and Ecology
Other language title versionsApplying various levels of hierarchical structures of organisms to evaluate the degree of environmental degradation
Journal seriesZeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie, ISSN 1642-3828, (B 6 pkt)
Issue year2013
Vol16
Pages37-43
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishśrodowisko, toksyczność, bioindykatory, poziomy organizacji materii, biomonitoring
Keywords in Englishenvironment, toxicity, bioindicators, organisation levels of living matter, biomonitoring
Abstract in PolishW pracy przedstawiono ocenę założeń metodycznych badań dotyczących natężenia stopnia degradacji środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem tempa reakcji na różnym poziomie organizacji materii żywej. Analizowano poziomy od molekularnego po populacyjny. Zastosowanie prezentowanych technik badawczych dotyczyć może różnych środowisk: wód śródlądowych, obszarów poddanych degradacji poprzemysłowej, agrocenoz oraz lasów gospodarczych i może być przydatne przy podejmowaniu zadań w ramach programów badawczych.
URL http://www2.univ.rzeszow.pl/wbr/zeszyty/pl/index.html
Internal identifierWHiBZ/2013/6
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?