Effect of selected preparations used in vegetation period on occurrence of potato tubers rot during the storage

Halina Kurzawińska , Stanisław Mazur

Abstract

The aim of two year studies (2009–2010) was to evaluate the effect of selected preparations contain: chitosan (Biochikol 020 PC), extract of grapefruit (Grevit 200 SL), orange oil (Prev-AM 060 SL) applied during the vegetation period on tubers’ infection with Fusarium spp. (dry rot) and Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (soft rot) during the storage. As a standard the fungicide contain dimethomorph + mancozeb (Acrobat MZ 69 WG) was used. After the harvest 100 potato tubers were randomly sampled from each plot for the storage. The observations on tubers’ infection with Fusarium spp. and P. carotovorum subsp. carotovorum were done directly after harvesting and successively every three months during the storage period. On the basis of obtained results it was stated that the tested preparations applied during potato vegetation reduced the percentage of tubers infected with Fusarium spp. and P. carotovorum subsp. carotovorum as compared to the control (untreated potato plots).
Author Halina Kurzawińska (FoBaH / DoPPro)
Halina Kurzawińska,,
- Department of Plant Protection
, Stanisław Mazur (FoH / DoPProt)
Stanisław Mazur,,
- Department of Plant Protection
Other language title versionsWpływ wybranych preparatów stosowanych w okresie wegetacji ziemniaka na występowanie zgnilizn bulw podczas ich przechowywania
Journal seriesProgress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, ISSN 1427-4337, e-ISSN 2084-4883, [2084-4883], (B 5 pkt)
Issue year2012
No52(1)
Pages73-77
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishziemniak; preparaty; sucha zgnilizna; mokra zgnilizna
Keywords in Englishpotato; biotechnical preparations; dry rot; soft rot
Abstract in PolishW dwuletnich badaniach (2009–2010) oceniano wpływ wybranych preparatów zawierających: chitozan (Biochikol 020 PC), wyciąg z grejpfruta (Grevit 200 SL), olej z pomarańczy (Prev-AM 060 SL) stosowanych w okresie wegetacji ziemniaka na porażenie przechowywanych bulw przez Fusarium spp. (powodujący suchą zgniliznę) i Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (mokrą zgniliznę). Jako preparat standardowy stosowano fungicyd zawierający dimetomorf + mankozeb (Acrobat MZ 69 WG). Po zbiorze plonu pobierano losowo po 100 bulw z każdego poletka i umieszczano je w przechowalni. Analizy porażenia bulw przez Fusarium spp. i P. carotovorum subsp. carotovorum wykonywano po zbiorze, następnie w czasie przechowywania co 3 miesiące. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, że stosowane w okresie wegetacji ziemniaka preparaty wpłynęły na niższe (w stosunku do kontroli) procentowe porażenie bulw przez Fusarium spp. i P. carotovorum subsp. carotovorum.
URL http://www.progress.plantprotection.pl/download.php?ma_id=947
Internal identifierWBIO/2012/3
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieBadania prowadzono w ramach projektu badawczego N N 310 148 637.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?