Kapliczki i przydrożne krzyże elementem krajobrazu kulturowego. Studium przypadku gminy Miechów

Józef Hernik , Maciej Ostrowski , Piotr Nowak

Abstract

Chapels and roadside crosses are the elements of the Polish landscape, as the religion has always played a really significant role in culture and history of this country. This article aims to provide a full inventory of shrines in the Miechów district (Małopolska province), both in tangible and intangible approach. The inventory includes all roadside shrines and crosses from the municipality area and Miechów town, 177 objects in total. The paper discusses the conservation status of roadside shrines and crosses, which in most of the cases is good. It can be concluded are undoubtedly very valuable heritage for the tangible culture. However it is not the artistic beauty which is one the first place in deciding about their value. They bear witness to the faith and religious culture, contributing to saving the cultural and religious identity of the region. Nowadays this identity is a crucial element of the cultural landscape.
Author Józef Hernik (FoEEaLS / DoSPaLA)
Józef Hernik,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Maciej Ostrowski
Maciej Ostrowski,,
-
, Piotr Nowak
Piotr Nowak,,
-
Other language title versionsChapels and roadside crosses as parts of cultural landscape. The case study of Miechów municipality
Journal seriesPrace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, ISSN 1896-1460, (B 13 pkt)
Issue year2013
No21
Pages115-126
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkapliczki i przydrożne krzyże, gmina Miechów, krajobraz kulturowy, tożsamość, sacrum
Keywords in Englishchapels and roadside crosses, the Miechów municipality, cultural landscape, identity, sacrum
Abstract in PolishKapliczki i przydrożne krzyże są elementem polskiego krajobrazu, gdyż religia od zawsze odgrywała bardzo znacząca role w kulturze I historii tego kraju. Celem artykułu jest przedstawienie pełnej inwentaryzacji kapliczek na terenie gminy Miechów (woj. Małopolskie) w ujęciu materialnym i niematerialnym. Inwentaryzacją objęto wszystkie kapliczki i przydrożne krzyże z obszaru gminy Miechów, tj. łącznie 177 obiektów. W pracy omówiono stan zachowania kapliczek i krzyży przydrożnych, których w większości na dzień dzisiejszy jest dobry. Można wywnioskować, że mieszkańcy gminy dbają o obiekty małej sztuki sakralnej. Te małe sakralne obiekty stanowią z pewnością cenne dla materialnej kultury dziedzictwo. Jednakże, to nie artystyczne piękno decyduje na pierwszym miejscu o ich wartości. Są one świadectwem wiary i kultury religijnej, przyczyniając się do zachowania tożsamości kulturalnej i religijnej danego regionu. Ta tożsamość jest obecnie ważnym elementem krajobrazu kulturowego.
URL http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/21.religijne/10.hernik,%20ostrowski,%20nowak.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/227
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?